Học sinh cả nước nô nức trở lại trường sau kì nghỉ dịch covid-19

Học sinh cả nước nô nức trở lại trường sau kì nghỉ dịch covid-19. Vì có lẽ chúng ta đã nghỉ tết quá lâu tính đến nay là 2 tháng thì phải :). Chùm ảnh dưới đây mang nội dung khá sâu sắc khi học sinh bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ tết siêu dài này.

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);