Profile cực yêu của các chú mèo hoang tại đại học Bắc Kinh

Profile cực yêu của các chú mèo hoang tại đại học Bắc Kinh. Hiệp hội chăm sóc những chú mèo hoang ở Đại học Bắc Kinh có hẳn một ứng dụng nhỏ cập nhật thông tin chi tiết của hơn 70 chú mèo trong khuôn viên trường để dễ dàng quản lý.

Những chú mèo còn được phân thành các nhóm như “đang ở trường”, “tốt nghiệp” (có người nhận nuôi), “tu học” (không thấy xuất hiện trong thời gian dài) và “hot miêu”.

Nguồn : Lạc Thú

Tags:
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);