Kích thước hình ảnh, video cho các mẫu quảng cáo trên Facebook và Instagram

Kích thước hình ảnh, video cho các mẫu quảng cáo trên Facebook và Instagram. Tình cờ cóp nhặt được thông tin khá hay nên share với mọi người kích thước hình ảnh, video cho các mẫu quảng cáo trên Facebook và Instagram. Chúc các bác thiết kế vượt kiểm duyệt ads thành công

Nội dung chính:

Facebook

 

Instagram

Đọc nhiều tuần qua: