Ôn thi ngân hàng 2020 – Đề thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Ôn thi ngân hàng 2020 – Đề thi vào ngân hàng BIDV có đáp án. 

Câu 1: (20đ)

Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá. Theo bạn nên chọn chỉ tiêu nào trong số những chỉ tiêu đó?

Ôn thi ngân hàng 2020 - Đề thi vào ngân hàng BIDV có đáp án
Ôn thi ngân hàng 2020 – Đề thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Câu 2: (20đ)

Cho biết thế nào là rủi ro lãi suất? Nêu các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất?

Câu 3: (20đ)

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. So sánh ưu nhược điểm của việc huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Câu 4: (40đ)

Công ty X đầu tư dự án sản xuất gạch với tổng vốn đầu tư là 32 tỷ đồng ở năm 0. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, công ty ước tính dòng tiền ròng thu được ở năm thứ nhất là 4,5 tỷ; năm thứ hai là 5 tỷ và từ năm thứ 3 trở đi là 6 tỷ. Vòng đời dự án là 10 năm. Vốn vay = 60% tổng mức đầu tư.

Biết TSLN đòi hỏi của vốn chủ sở hữu là 13,2%/năm và lãi suất cho vay là 10,5%/năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

a) Tính chi phí sử dụng vốn bình quân trọng số của dự án (WACC)

b) Là nhân viên tín dụng, bạn đề nghị ngân hàng nên chấp nhận hay từ chối cho vay dự án này? Tại sao?

c) Kết quả câu b thay đổi thế nào nếu tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của vốn chủ sở hữu là 20%.

d) Nếu dùng tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm để xem xét thì có nên cho vay không?

GIẢI ĐỀ

(Bài giải chỉ mang tính chất tham khảo từ GiangBLOG, không phải đáp án cung cấp từ phía Ngân hàng BIDV)

NGHIỆP VỤ

Câu 1:

Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu gồm có:

– NPV (Phản ánh giá trị hiện tại ròng của các khoản đầu tư trong dự án đã nêu). NPV > 0 như vậy dự án khả thi

– Tỷ lệ IRR > LS ngân hàng (chưa tính đến chi phí cơ hội, chi phí vốn lưu động..v.v….)

Chọn chỉ tiêu nào thì cũng phải phân loại trường hợp ra. Câu hỏi đến đây buộc bạn phân loại 2 chỉ tiêu IRR và NPV. Tuy nhiên cuối câu hỏi vẫn nhấn mạnh được chỉ tiêu nào được sử dụng phổ biến. Đó là IRR, do đơn giản trong cách tính toán.

Đối với mỗi loại dự án khác nhau sẽ cần sử dụng IRR hoặc NPV để đánh giá, bởi chúng có ưu nhược điểm khác nhau.

Với NPV:

+) Ưu điểm là:

– Cho phép sử dụng với các tỉ lệ chiết khấu khác nhau mà không dẫn đến sai lệch. Đồng thời cũng không cần phải so sánh NPV với chỉ số nào khác, nếu như NPV lớn hơn 0 có nghĩa là dự án là khả thi về mặt tài chính.

– NPV sử dụng hiệu quả với cả các dự án có sự đan xen của dòng tiền dương và dòng tiền âm.

+) Nhược điểm là:

– NPV khó tính toán do công thức phức tạp và cần biết các tỷ lệ chiết khấu

Với IRR:

+) Ưu điểm là:

– Dễ tính toán.

– Phương pháp IRR đơn giản hoá dự án thành một con số duy nhất từ đó nhà quản lý có thể xác định được liệu dự án này có kinh tế, có khả năng đem lại lợi nhuận hay không.

+) Nhược điểm là:

– Kết quả sẽ thiếu chính xác nếu dự án có các dòng tiền khác nhau, tỉ lệ chiết khấu khác nhau và các dự án có dòng tiền không ổn định,

– Việc áp dụng IRR là phải biết được tỉ lệ chiết khấu của dự án.

=> Trong thực tế, người ta thường dùng IRR do cách tính đơn giản, nhanh chóng, với 1 dự án dài hạn tầm 5 năm sẽ rất khả thi nếu sử dụng IRR và 1 tỷ lệ chiết khấu duy nhất.

Câu 2:

Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro đặc thù của các Ngân hàng thương mại. Rủi ro lãi suất có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập cũng như giá trị vốn chủ sở hữu của Ngân hàng vì thu nhập từ lãi và chi phí từ lãi là những nguồn thu và các khoản chi chủ yếu của các NHTM.

 

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng là do sự không phù hợp về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ cùng với những biến động bất lợi của lãi suất. Trong môi trường cạnh tranh cao giữa các ngân hàng như hiện nay thì điều này càng có điều kiện để bộc lộ, đơn giản là vì cơ hội để tìm kiếm đầu vào và đầu ra cho hoạt động của ngân hàng ngày càng thu hẹp do đó sẽ không cho phép các ngân hàng có nhiều lựa chọn cơ hội đầu tư như mong muốn về qui mô, kỳ hạn …việc tìm kiếm đầu vào cũng có chung những đặc điểm như thế.

Các biện pháp phòng ngừa RR lãi suất:

1) Cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn (Đa dạng hóa các tài sản Nợ)

(Bằng cách này, giống như trong chứng khoán, ‘bỏ nhiều trứng vào nhiều rổ sẽ làm phân tán rủi ro’ cho ngân hàng).

– Hiện các sản phẩm của NH chỉ đang là các sản phẩm truyền thống : Huy động, cho vay vẫn là những chức năng chính. Chi phí và thu nhập từ những hoạt động này vẫn chiếm tỷ trong lớn trong tổng chi, tổng thu của bảng cân đối các ngân hàng tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán còn hạn chế. Các tài sản có như Trái phiếu, cổ phiếu chiếm tỷ trọng không cao …nên giá trị ròng của NH bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động của lãi suất.

2) Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất phù hợp.

– Các NH nên có một số mô hình để đánh giá (định lượng) rủi ro lãi suất như : Mô hình kỳ hạn đến hạn, Mô hình thời lượng, Mô hình … Tuỳ từng mô hình được lựa chọn sẽ ứng với một phương pháp quản trị rủi ro lãi suất thích hợp.

3) Cần sự hỗ trợ khung pháp lý từ phía các cơ quan chủ quan

– Tạo hành lang pháp lý cho các hoạt của các công cụ phái sinh (Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn…), mở rộng thị trường tiền tệ về qui mô và chủng loại hàng hoá, cũng như khách hàng giao dịch để các NHTM có điều kiện và đối tác trong việc điều chỉnh cầu trúc bảng cân đối trước biến động bất lợi của lãi suất

Câu 3:

Phân biệt

a) Cổ phiếu:

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

b) Trái phiếu doanh nghiệp

Nghĩa tiếng Anh

A debt security issued by a corporation and sold to investors. The backing for the bond is usually the payment ability of the company, which is typically money to be earned from future operations. In some cases, the company’s physical assets may be used as collateral for bonds.

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại giấy nhận nợ được 1 doanh nghiệp phát hành và bán cho các nhà đầu tư. DN có nghĩa vụ phải trả khoản nợ bằng đúng mệnh giá của trái phiếu kèm theo lãi suất vào ngày đáo hạn của trái phiếu. DN thường phát hành trái phiếu khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, hoặc đầu tư vào 1 dự án nào đó. Trong một số trường hợp, DN có thể dùng TS cố định làm vật thế chấp cho trái phiếu DN.

Corporate bonds are considered higher risk than government bonds. As a result, interest rates are almost always higher, even for top-flight credit quality companies.

Trái phiếu DN thường có rủi ro cao hơn so với trái phiếu chính phủ. Do đó, lãi suất trái phiếu DN cũng thường cao hơn so với trái phiếu chính phủ, thậm chí là mức LS cao nhất trên thị trường.

So sánh ưu nhược điểm của việc huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1) Phát hành cổ phiếu:

+) Ưu điểm:

– Minh bạch, công khai, rõ ràng qua các đợt chào bán. DN thường có 1NH đứng ra bảo lãnh và 1 công ty chứng khoán hỗ trợ chào báo cổ phiếu ra công chúng.

– Khối lượng vốn huy động được lớn, đủ cho kế hoạch kinh doanh của DN nếu chào bán thành công.

+) Nhược điểm:

– Chi phí bảo lãnh, chi phí phát hành lớn mà DN phải trả cho phía các NH và công ty CK tham gia.

– Thủ tục khá rườm rà và mất nhiều thời gian.
(Chính vì những nhược điểm này mà ‘Phát hành CP’ thường là bước đi cuối cùng của DN để có vốn cho việc mở rộng SXKD)

2) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

+) Ưu điểm:

– Chi phí huy động vốn thấp.

– Không cần nhiều thủ tục phức tạp, rườm rà vì ko cần ‘lạy lục’ thông qua trung gian ngân hàng. (Theo luật quy định thì chỉ cần đăng báo vài chục ngày, họp báo, chào bán…. tèn tèn)

DN phát hành TP thường có những lợi thế như không phải chịu sức ép chi phối từ cổ đông mới như phát hành CP, được hưởng lợi từ chính sách thuế đối với khoản lãi trả TP, trong khi các khoản trả cổ tức thì không.

+) Nhược điểm:

– Độ đảm bảo thấp, chủ yếu là dựa vào uy tín của DN. Đôi khi DN dùng cả tài sản của mình để đảm bảo nhưng vẫn khó có khả năng huy động được nhiều vốn như mong muốn.

Câu 4:

1. Chi phí sử dụng vốn bình quân trọng số của dự án

WACC được tính theo công thức:

WACC =  Re * (E/V)  +  Rd * (D/V) * (1-t)

Trong đó:
Re = Chi phí sử dụng vốn cổ phần (Trong bài = TSLN Vốn chủ SH)
Rd = Chi phí sử dụng nợ (Trong bài = Chi phí lãi vay)
E   = Vốn tự có
D   = Vốn vay
 = Tổng vốn tự có & Vốn vay
=  Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • WACC = 2% * 0.4 + 10,5% * 0.6 * (1- 0,25) = 10,005 %

 

2. Tính NPV dự án, với WACC = 10%. Ta có bảng sau:

 

Năm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ivo

-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFt

 

4,5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

CFt/(1+ WACC)^t

 

4,901

4,132

4,508

4,098

3,726

3,387

3,079

2,799

2,545

2,313

 

NPV = -32 + (4,901 + …+ 2,313) = 2,678 > 0

Dự án được chấp nhận.

 

TSLN đòi hỏi là 20%. Re = 20%. Ta có:

WACC’ = 20% * 0,4  + 10,5% * 0,6 * (1- 0,25) = 18,95%

Thay WACC’ vào bảng trên, ta tính được

NPV = -7,89 < 0

Dự án không được chấp nhận

Tính thời gian hoàn vốn của dự án:

Thời gian hoàn vốn (chưa chiết khấu theo WACC của dự án)

Cách tính 1:

Thu nhập ròng qua 5 năm đầu là: 4,5 + 5 + 6 + 6 + 6 = 27,5 (tỷ)

Số tiền còn lại chưa thu về: 32 – 27,5 = 4,5 (tỷ)

Thời gian hoàn vốn = 5 năm + 4,5/6 = 5,75 năm ~ 5 năm 9 tháng

Nếu TGHV tiêu chuẩn = 7 năm > TGHV của dự án (5,75 năm) thì dự án này nên cho vay.

 

Cách tính 2:

Năm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vốn đầu tư

-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu

 

4,5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Ngân lưu ròng
(chưa tính đến WACC)

 

-27,5

-22,5

-16,5

-10,5

-4,5

1,5

7,5

13,5

19,5

25,5

 

Thời gian hoàn vốn = 6 – 1,5/6 = 5,75(năm)

~ 5 năm 9 tháng

  • Thời gian hoàn vốn (có tính chiết khấu theo WACC của dự án)

Khi đó, ngân lưu ròng của các năm 1, 2, 3…10 đều phải quy về năm 0 với suất chiết khấu là WACC = 10%

Năm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vốn đầu tư

-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu

 

4,5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Ngân lưu ròng (có tính đến WACC)

 

-25

-18,6

-12,4

-7,17

-2,79

0,847

3,849

6,298

8,27

9,831

 

VD:  -25 = -27,5/(1+10%)^1

  • Thời gian hoàn vốn = 6 – 0,847/6 = 5,86 (năm)

~ 5 năm 10 tháng 10 ngày

(Quy ra năm –  tháng –  ngày để được điểm tối đa!)

Xem thêm các tài liệu ôn thi ngân hàng khách tại đây : https://ngolongnd.net/tuyen-cong-chuc/ngan-hang

Đọc nhiều tuần qua: