250 câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch công chức 2019 luật mới

250 câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch công chức 2019 luật mới. Kiến thức mới giúp bạn ôn thi công chức 2020.Tài liệu tham khảo ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính và tương đương năm 2019

Download [76.79 KB]

Vui lòng chờ, tài liệu sẽ được tải sau 5 giây

 

Đọc nhiều tuần qua: