Đề thi thử trắc nghiệm tiếng Anh công chức thuế có đáp án

Đề thi thử trắc nghiệm tiếng Anh công chức thuế có đáp án từ talent net. Bài được nhóm cùng ôn thi thuế chia sẻ và publish. Bài thi tương đối sát đề và đầy đủ đáp án

Phần đề thi:

Loader
Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ TRẮC NGHIỆM

 
PHẦN 1: VOCABULARY & GRAMMAR
A. Cùng động từ, khác dạng về thời/ Finite and Non-finite verbs/ Phrasal verbs
1 a 2b 3b 4a 5c 6a 7d 8c 9d 10 a
11a 12c 13a 14a 15d 16d 17a 18d 19d 20d
21d 22d 23b 24a 25b 26b 27b 28b 29c 30a
31d 32a 33b 34b 35a 36a 37c 38d 39c 40c
41c 42d 43d 44c 45d 46d 47c 48a 49c 50c
51a 52a 53b 54c 55b 56c
 
B. Từ mang nghĩa từ vựng: cùng loại từ nhưng khác nhau về nghĩa hay các dùng: Nouns, Verbs, Adj, Adverb, ….
1 d2 d3c4c5b6 b7a8b9d10 d
11c 12a 13a 14c 15a 16b 17c 18a 19 b 20c
21c 22b 23a 24c 25a 26d 27b 28b 29d 30d
31b 32c 33b 34a 35a 36c 37b 38b 39b 40c
41a 42a 43a 44b 45a 46a 47a 48d 49d 50b
51a 52a 53b 54b 55b 56c 57c 58d 59b 60c
 
C. Từ mang nghĩa ngữ pháp: giới từ, từ nối, liên từ, đại từ quan hệ, 
1d 2d 3a 4c 5c 6c 7b 8c 9b 10c
11b 12d 13b 14a 15c 16b 17a 18b 19b 20d
21c 22d 23d 24d 25c 26b 27c 28b 29c 30c
31b 32d 33d 34b 35a 36c 37b 38b 39a 40b
41d 42b 43a 44a 45b 46c 47c 48
 
D. Từ có cùng gốc của từ, khác loại từ
1 c 2c 3d 4b 5d 6a 7c 8a 9c 10a
11b 12b 13b 14d 15b 16a 17b 18c 19d 20d
21b 22a 23c 24d 25c 26b 27d 28c 29b 30c
 
E. error identification
1.D 2.C 3.D 4.A 5.C 6.C 7. A 8.A 9.B    10.B
11.B 12.C 13.C 14.D 15.C 16.C 17.A 18.C 19.A 20.D
 
PHẦN 2: SENTENCES
Choose the best option to rewrite given sentences, keep the same meaning.
Chọn câu đồng nghĩa
1a2c3c4c5c6a7a8d9b10a
11d 12c 13a 14b 15d 16d 17c 18d 19b 20c
21b 22b 23a 24b 25b 26c 27b 28b 29a 30d
31b 32c 33b 34c 35c 36d 37c 38a 39b 40b
41d 42a 43b 44b 45c 46c 47a 48a 49a 50a
51c 52c 53a 54c 55d 56a 57d 58d 59a 60d
61d 62b 63b 64d 65b 66b 67d 68b 69b 70b
 
PHẦN 3: READING COMPREHENSION – ĐỌC HIỂU
A: Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi đi sau đoạn văn
Bài 1:
1B 2D 3B 4D 5A (umbrella sửa thành unbearable)
Bài 2: 1B 2C 3C 4D 5C
Bài 3: 1D 2B 3A 4B 5C
Bài 4: 1C 2C 3D 4B 5B
Bài 5: 1C 2B 3D 4B 5C
Bài 6: 1B 2A 3B 4C 5D
Bài 7 1B 2A 3C 4A 5C
Bài 8:
 
B: Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống
Bài 1
1. D 2. D 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. B 9. D 10. C
Bài 2
1. A 2. B 3. B 4. B 5. A 6. A 7. B 8. B 9. C 10. A
Bài 3
1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. A 9. C 10. B
Bài 4
1. D 2. C 3. A 4. B 5. C 6. D 7. B 8. A 9. C 10. D
Bài 5
1. A 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. B
 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);