Lưu ý, giấy tờ, ca thi tại cụm thi miền Nam và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh- vòng 1

Lưu ý, giấy tờ, ca thi tại cụm thi miền Nam và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh- vòng 1 , [Một số lưu ý dành cho thí sinh tham dự thi tuyển tại cụm thi miền Nam và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh] – Vòng 1
 
1, Thí sinh rà soát lại thông tin theo Danh sách dự tuyển (đăng tải tại trang web của Tổng cục Thuế). Đối với các trường hợp có sai sót, thí sinh liên hệ trực tiếp Cục Thuế đã đăng ký dự tuyển để yêu cầu sửa chữa.
 
2, Căn cứ danh sách thí sinh, danh sách phòng thi, thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo Thông báo:
 
+, Ca thi 1: 08h00 ngày 28/11/2020: Phòng thi 01 đến phòng thi 12
+, Ca thi 2: 13h00 ngày 28/11/2020: Phòng thi 13 đến phòng thi 24
+, Ca thi 3: 15h30 ngày 28/11/2020: Phòng thi 25 đến phòng thi 36
+, Ca thi 4: 07h30 ngày 29/11/2020: Phòng thi 37 đến phòng thi 48
+, Ca thi 5: 10h00 ngày 29/11/2020: Phòng thi 49 đến phòng thi 63
 
3, Địa điểm dự thi: Học viện Chính trị Khu vực II, số 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
4, Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, thí sinh tham khảo theo hướng dẫn tại Thông báo của Tổng cục Thuế.
5, Khi đi thi, thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (Hộ chiếu có ghi số CMND/CCCD đúng với số CMND/CCCD đã đăng ký dự thi).
 
Đối với trường hợp thí sinh làm lại CMND, CCCD mà số CMND, số CCCD có sự thay đổi so với số CMND/CCCD đã đăng ký dự thi (đổi từ CMND 9 số sang CCCD 12 số theo quy định), thí sinh cần xin xác nhận của cơ quan công an về việc 2 số CMND/CCCD là của cùng 1 người.
 
6, Thực hiện nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển.
 
Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.

Đọc nhiều tuần qua: