Mẫu bài tập thuế GTGT sát đề thi công chức thuế 2020 có đáp án

Mẫu bài tập thuế GTGT sát đề thi công chức thuế 2020 có đáp án.

 

Lời giải:

 

Đây là vd cho quy định về giá tính thuế gtgt đối với hđ chuyển nhượng bđs.
Ta có: Giá tt gtgt đối vs hđ cnbđs = giá cn (chưa thuế) – giá đất được trừ.
Theo đề bài:
Đơn giá cn đã có thuế= 650.000đ/m2 (tính cho thời gian thuê là 30 năm).
Do đây là đơn giá chuyển nhượng có thuế rồi nên cần chuyển đổi công thức 1 chút.
Giá tính thuế = giá cn (chưa thuế) – giá đất được trừ.
Cộng thêm phần VAT = 0.1 x giá tt vào cả 2 bên ta có:
=> 1.1 x giá tt = (giá cn chưa thuế + VAT) – giá đất được trừ
=> 1.1 x giá tt = giá cn có thuế – giá đất được trừ (A)
Giá cn có thuế = đơn giá cn có thuế x diện tích thuê = 650.000 x 16.500
“Giá đất được trừ” trong vd này chính là giá thuê đất mà cty VNKR phải nộp NSNN.
Đơn giá thuê đất của nhà nước: 82.000đ/m2 (tính cho cả thời hạn thuê là 50 năm) => đơn giá thuê 1m2 đất của nhà nước cho thời hạn thuê 30 năm = 82.000/50*30 (đ/m2).
=> giá đất dc trừ = 16.500 x (82.000/50*30)
Lắp vào công thức (A) sẽ có:
1.1 x giá tt = 16.500 x (650.000 – 82.000/50*30) giống như công thức trong ví dụ.
Sau đó chia ra là dc giá tính thuế và tính được VAT
 

Nhóm ôn thuế – tài liệu -đề miền Bắc 2020

 

Đọc nhiều tuần qua: