[Thông Báo]Thi tuyển công chức KẾ TOÁN Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2020 (hết hạn 04/12/2020)

[Thông Báo]Thi tuyển công chức KẾ TOÁN Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2020 

[Bắc Giang] Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2020
1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 04/12/2020
– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, đường Tây Yên Tử, thôn An Phong, xã Tân Tiến,thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 
 

Đọc nhiều tuần qua: