Câu thần chú thi tốt, Câu thần chú học giỏi

Câu thần chú thi tốt, Câu thần chú học giỏi Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn Khi trì tụng thần chú, chúng ta nên giữ cảm giác tích cực, hoan hỷ và cống hiến, hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh được giác ngộ và an lạc, như là một hành động từ bi cao cả.

Câu thần chú học giỏi hóa:

Những câu “thần chú” hoá học cứu rỗi cuộc đời bao thế hệ học sinh]
1. Cách nhớ các nguyên tố phân nhóm chính
* Nhóm IA: Li Na K Rb Cs Fr: Lâu nay không rảnh coi phim
* Nhóm II: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi
* Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng Cá Sấu Bẻ Răng.
* Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà Anh lấy Gà Trong Tủ lạnh.
* Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú Sỉ Gọi em Sang nhậu Phỏ bò.
* Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni cô Phàm tục Ắc Sầu Bi.
* Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông Say sỉn té bò.
* Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải Chi Bé Iêu Anh.
* Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng Nga Ăn Khúc Xương Rồng
2. Cách cân bằng phản ứng của Cu với HNO3
– Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cách nhớ: “Ba đồng tám loãng hai no”
– Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu )
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cách nhớ: “Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”
3. Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ
Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là:
Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec
(Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan decan)
– Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng
– Mê em nên phải bao phen hồi hộp . Ôi người đẹp!
– Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường
– Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.
4. Cách nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại
K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng á phi âu.
 

Một số câu thần chú học giỏi xa xưa:

 
Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ, thời đó ngôn ngữ được dùng là tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).
Vì vậy thần chú mà chúng ta trì tụng hầu hết đều là tiếng Sanskrit, chỉ 1 số ít được trì bằng ngôn ngữ Tây Tạng [Tibetan].
Khi trì chú, chúng ta nên để cho tâm được tập trung nhưng vẫn giữ trạng thái thật thư giãn, thả lỏng và không nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tập trung tâm cho việc trì tụng thần chú.
Nên nhớ rằng, dù tu tập theo phương pháp gì đi nữa thì điều quan trọng nhất luôn được đề cập và nhấn mạnh trong Phật giáo vẫn là nên làm những điều thiện và luôn tránh xa điều ác!
Trong đạo Phật có nhiều tông phái khác nhau. Tuy nhiên, có 3 tông phái của Phật giáo mà hầu hết những người đang nghiên cứu Phật giáo đều biết, đó là: Đại Thừa [Mahayana], Nguyên Thủy [Theravada] và Mật tông [Varjayana].
Phật giáo Đại Thừa có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trong khi Phật giáo Nguyên Thuỷ chỉ có ở các nước Đông Nam Á. Mật thừa, Kim Cang Thừa – Varjayana chủ yếu ở Tây Tạng.
Mặc dù truyền thống, phương pháp tu có khác nhau, nhưng tông phái nào thì cũng đều là những phương pháp tu tập thực sự chính thống của Phật giáo. Những người khác nhau sẽ có những cách thực hành, tu tập khác nhau cho Phật giáo.
Dưới đây là 1 số câu thần chú Phật giáo phổ biến:
1. Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát:
OM MANI PADME HUM
Đọc là: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung.
Thần chú Sáu Âm này là tinh tuý của tâm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý, người luôn dõi theo chúng sinh trong sáu cõi với lòng từ bi. Vì thế, tụng chú này sẽ giải thoát các chúng sinh khỏi luân hồi.
Đọc về lợi ích và năng lực của thần chú Sáu Âm của Đấng Đại Bi tại đây:
 
2. Thần chú của Đức Tara Xanh:
OM TARE TUTTARE TURE SOHA
Đọc là : Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha
Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng.
3. Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:
OM A RA PA TSA NA DHIH
Đọc là: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi)
Niệm Thần chú này tăng thêm trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, viết… Khi niệm âm “Dhih” của câu chú cần được nhấn mạnh.
4. Câu tâm Chú Chuẩn Đề:
OM CALE CULE CUNDI SOHA
Đọc là: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha
[Hay bản dịch tiếng Hán là: Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha].
Từ xưa người ta đã quen vẽ 9 chữ thần chú Chuẩn Đề thành 1 vòng tròn để thờ trong nhà và hàng ngày trì tụng để mang lại những kết quả tốt đẹp, linh nghiệm trong cuộc sống.
Câu chuyện “Liễu Phàm Tứ Huấn” có nói về người trì chú Chuẩn Đề và tới ngày ứng nghiệm ra sao.
5. Câu tâm Chú Lăng Nghiêm: Để hàng phục ma quỷ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.
OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.
Đọc là: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha
6. Thần chú của Phật Di Đà:
OM AMI DEWA HRIH
Đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri
“Hrih”đại diện cho những phẩm chất của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc,chủ yếu là thiền định và lòng từ bi.
7. Thần chú của Phật Thích Ca:
OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA
Thần chú này nhằm tiêu diệt tội chướng, nhanh chóng giải thoát.
8. Thần chú Địa Tạng Bồ Tát:
OM PRA MANI DHANI SOHA
Đọc là: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha
Thần chú Địa Tạng làm tiêu hết các nghiệp chướng đang mang.
9. Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala:
Zambala được coi là 1 vị Phật mang lại của cải, giàu sang.
Người ta cho rằng nếu gặp khó khăn hoặc lo âu trong tiền bạc, tài chính thì có thể niệm tên ngài Zambala hoặc trì tụng thần chú của ngài là:
OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. [hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA]… thì sẽ được toại nguyện như ý.
Quan niệm của Phật tử Tây Tạng trong việc thờ phụng hoặc thực hành trì chú Zambala là để xua tan sự lo âu, bất an về tiền bạc.
Dân gian thường gọi ngài là “Zambala – God of Wealth” (Zambala- vị thần của giàu sang).
Tại các vùng Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ… tôn tượng, chân dung hoặc chữ tâm chú của Ngài Zambala được người dân thờ phụng rất thành kính. Người ta cho rằng bày tỏ tâm thành, thờ cúng Ngài chu tất sẽ được thần Zambala mang đến tiền tài, giàu sang như ý cho bản thân cũng như gia đình.
10. Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh
GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA
Đọc là: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.
Thần chú trí tuệ chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não. Cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Niết Bàn. Lại cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Bồ Đề.
Phật giáo là một sự kết hợp thông thái, hài hòa giữa triết học và tôn giáo. Triết lý và giáo lý của Phật giáo rất sâu sắc, vi diệu, là chân lý tột đỉnh để giúp chúng ta ứng xử, đối phó phù hợp với cuộc sống hàng ngày đầy thử thách.
Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Vì vậy Đạo Phật có rất nhiều tông phái, và tất cả các tông phái này đều hướng con người đến giác ngộ và giải thoát.
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);