Xét Tuyển 399 chỉ tiêu viên chức tại UBND Tỉnh Hà Giang 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 399 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, tiếp nhận.
 

Đọc nhiều tuần qua: