Xét Tuyển 399 chỉ tiêu viên chức tại UBND Tỉnh Hà Giang 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 399 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, tiếp nhận.
 
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);