Trụ sở chính Vietinbank tuyển dụng đợt 1 năm 2021

Trụ sở chính Vietinbank tuyển dụng đợt 1 năm 2021. Hiện tại, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 64 vị trí tại 14 Phòng/Ban/Đơn vị Trụ sở chính , cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

STT
Tên đơn vị
Khối
Số lượng
Mô tả công việc
1​
Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng lớn Khối Phê duyệt tín dụng 11 chỉ tiêu
Xem Tại đây
2​
Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng bán lẻ Khối Phê duyệt tín dụng 03 chỉ tiêu
Xem Tại đây
3​
Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng lớn Miền Nam Khối Phê duyệt tín dụng 07 chỉ tiêu
Xem Tại đây
4​
Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng vừa và nhỏ Miền Nam Khối Phê duyệt tín dụng 06 chỉ tiêu
Xem Tại đây
5​
Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng bán lẻ Miền Nam Khối Phê duyệt tín dụng 05 chỉ tiêu
Xem Tại đây
6​
Trung tâm Khách hàng phía Nam Trung tâm Khách hàng phía Nam 04 chỉ tiêu
Xem Tại đây
7​
Phòng Phát triển kinh doanh bán lẻ Khối Bán lẻ 08 chỉ tiêu
Xem Tại đây
8​
Phòng kinh doanh vốn Khối Kinh doanh vốn và trị trường 02 chỉ tiêu
Xem Tại đây
9​
Phòng Pháp chế Khối Pháp chế và tuân thủ 02 chỉ tiêu
Xem Tại đây
10​
Ban Chiến lược & Quản trị thay đổi Văn phòng Hội đồng quản trị 05 chỉ tiêu
Xem Tại đây
11​
Ban Thư ký Hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông Văn phòng Hội đồng quản trị 02 chỉ tiêu
Xem Tại đây
12​
Phòng Thúc đẩy kinh doanh Khối Khách hàng doanh nghiệp 03 chỉ tiêu
Xem Tại đây
13 Phòng Phát triển giải pháp tài chính khách hàng Khối Khách hàng doanh nghiệp 03 chỉ tiêu
Xem Tại đây
14​
Phòng Quản lý rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro 03 chỉ tiêu
Xem Tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/3/2021 đến ngày 11/4/2021

II. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

1. VietinBank chấp nhận sơ tuyển dụng qua email tuyendungvitri@vietinbank.vn

Tiêu đề mail ghi rõ: Tendonvi_vitriTD_TSC2021

2. Yêu cầu đối với bộ hồ sơ ứng tuyển

  • Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download Tại đây). Phiếu thông tin nộp qua email bằng file excel.
  • Scan (ảnh chụp) Bằng tốt nghiệp Đại học, Bảng điểm, các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có).

III. MỘT SỐ LƯU Ý

  • Ứng viên chỉ đăng kí dự tuyển 01 vị trí tại 1 Đợt tuyển dụng của VietinBank;
  • VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin email và điện thoại);
  • Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp VietinBank phát hiện hồ sơ thí sinh khai báo không trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ;
  • Mọi thắc mắc liên quan, thí sinh vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng, Phòng Phát triển nhân sự, Trụ sở chính VietinBank (email: tuyendungvitri@vietinbank.vn), hotline: 024 39413571.

Đọc nhiều tuần qua: