Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021

– 01 Thủ quỹ
– 01 Kiểm ngân

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 17/03/2021 đến hến ngày 26/03/2021, các ngày làm việc trong tuần.
– Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);