Hướng dẫn độ full tính năng youtube, navitel cho BEIJING X7

Hướng dẫn độ full tính năng youtube, navitel cho BEIJING X7. File cài đặt dành cho BEIJING X7
Update bản xoá hết app thừa chỉ giữ lại Youtube, Navitel, Độ Navitel, SideBar
Hướng dẫn độ full tính năng youtube, navitel cho BEIJING X7
Hướng dẫn độ full tính năng youtube, navitel cho BEIJING X7
 
KHUYẾN CÁO CÁC CỤ NÊN Reset lại cài đặt của màn – Vehicle Factory Reset sau đó chạy lại bản này, sẽ không còn app thừa, đỡ nặng màn, đỡ lag về sau!
Cái này chỉ là cài app vào chống cháy cho các cụ có Youtube, Navitel dùng chờ cụ Thiết/cụ Tùng ra bản cài hoàn chỉnh có hỗ trợ carplay/android auto sau!
Tất cả chỉ là cài thêm app, không can thiệp, không sửa vào phần mềm hệ thống của xe, reset màn là sẽ về nguyên bản như khi Kylin giao xe cho các cụ!
Các cụ vui lòng ĐỌC KỸ file HƯỚNG DẪN trong bộ cài và làm theo hướng dẫn
Cụ nào cứ bị lỗi connect thì mượn laptop khác để chạy, có người đổi đến 3,4 cái laptop mới chạy đc!
Đối với các cụ đã cài được app mà chưa độ được Navitel thì chỉ cần kết nối laptop với wifi xe, chạy file 0.KET NOI XE
Kết nối xong chạy file 3. NAVITEL là được không cần cài lại app nhé!
VẪN KHUYẾN CÁO CÁC CỤ NÊN khôi phục cài đặt màn – Vehicle Factory Reset rồi tiến hành cài lại bản này từ đầu!
 

Tags:

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);