Fix err_timed_out -Cách sửa lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Fix err_timed_out -Cách sửa lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Nếu bạn gặp lỗi “Ôi, hỏng” hoặc mã lỗi khác thay vì trang web thì Chrome đang gặp sự cố khi tải trang. Bạn cũng có thể thấy trang tải chậm hoặc hoàn toàn không mở được.

Fix err_timed_out -Cách sửa lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Fix err_timed_out -Cách sửa lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Nội dung chính:

Các sự cố và mã lỗi khi tải trang

Các mã lỗi sau có nghĩa là đã xảy ra sự cố khi mở trang.

 • “Ôi, hỏng!”: Chrome đang gặp sự cố khi tải trang.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Tên máy chủ (địa chỉ web) không tồn tại.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Thiết bị chưa kết nối với Internet.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT hoặc ERR_TIMED_OUT: Kết nối trang này mất quá nhiều thời gian. Có thể kết nối Internet của bạn quá chậm hoặc trang có thể quá bận.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Đã xảy ra điều gì đó làm gián đoạn kết nối với trang của bạn.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc đã kết nối với mạng mới trong khi tải trang.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Trang không cho phép Chrome kết nối.
 • ERR_CACHE_MISS: Trang cần bạn gửi lại thông tin mà bạn đã nhập trước đó.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Trang web này chưa gửi bất kỳ dữ liệu nào và có thể đã ngừng hoạt động.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Chrome không hiểu dữ liệu nhận được từ trang.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Không đăng nhập được vào trang web (ví dụ: trang web của cơ quan hoặc ngân hàng) do chứng chỉ ứng dụng khách bị lỗi.

Bạn cũng có thể gặp một hoặc nhiều lỗi sau đây:

 • Không thể truy cập vào trang web.
 • Không mở được trang web.
 • Không mở được trang web HTTPS.
 • Không tải được ảnh.
 • Không tải được tab mới.

Để khắc phục, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố bên dưới.

Để khắc phục lỗi, hãy thử các cách khắc phục dưới đây.

Tải lại trang

Thông thường, bạn có thể tải lại trang để khắc phục lỗi.

Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại

.

Nếu cách đó không hiệu quả…

Bước 1: Kiểm tra kết nối Internet

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã kết nối với Wi-Fi hoặc mạng có dây.

Hãy thử tải lại tab gặp lỗi.

Bước 2: Xóa bộ nhớ cache

Chrome có thể đã lưu trữ thông tin về lý do không tải được trang.

Mở trang trong cửa sổ ẩn danh

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cửa sổ ẩn danh mới.
 3. Trong Cửa sổ ẩn danh này, hãy thử mở trang. Nếu mở được trang, hãy xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn.

Xóa bộ nhớ đệm và cookie

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó​ Công cụ khác sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 2. Bên cạnh mục “Phạm vi thời gian”, hãy chọn Từ trước đến nay.
 3. Chọn Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm cũng như Cookie và các dữ liệu trang web khác. Bỏ chọn các loại dữ liệu khác.
 4. Nhấp vào Xóa dữ liệu.
 5. Thử tải lại tab gặp lỗi.

Bước 3: Đóng các tab, tiện ích và ứng dụng khác

Thiết bị của bạn có thể đã hết bộ nhớ và không thể tải trang web trong khi chạy đồng thời các ứng dụng, tiện ích và chương trình.

 1. Giải phóng bộ nhớ:
  • Đóng mọi tab ngoại trừ tab đang hiển thị thông báo lỗi.
  • Thoát các ứng dụng hoặc chương trình khác đang chạy và tạm dừng mọi hoạt động tải tệp hoặc ứng dụng xuống.
  • Gỡ cài đặt các tiện ích không cần thiết khỏi Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích mở rộng. Trên các tiện ích mà bạn không sử dụng, hãy nhấp vào Xóa.
 2. Thử tải lại tab gặp lỗi.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố?

Bước 4: Khởi động lại máy tính

Đôi khi, các chương trình hoặc ứng dụng ngăn cản việc tải trang.

 1. Khởi động lại máy tính của bạn.
 2. Thử tải lại trang.

Bước 5: Cập nhật Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, nhấp vào biểu tượng Menu Menu sau đó Giới thiệu Chrome.
 4. Chrome sẽ kiểm tra xem có bản cập nhật hay không. Bạn có thể phải đợi vài giây để xem bản cập nhật đó.
  • Nếu có bản cập nhật, bạn sẽ thấy tùy chọn Khởi chạy lại để nhấp vào. Sau khi khởi chạy lại, hãy thử tải lại tab gặp lỗi.
  • Nếu không có hướng dẫn thì phiên bản Chrome của bạn đã được cập nhật.

Bước 6: Kiểm tra phần mềm không mong muốn

Nếu bạn đang dùng Windows, hãy sử dụng Công cụ làm sạch Chrome để tìm và xóa phần mềm không mong muốn.

Nếu bạn đang dùng máy Mac hoặc máy tính Linux, hãy xem các đề xuất của chúng tôi để phát hiện và loại bỏ phần mềm không mong muốn.

Sau khi xóa phần mềm không mong muốn, hãy thử tải lại tab gặp lỗi.

Nhận thêm trợ giúp

 • Nếu các trang web khác đều mở bình thường nhưng chỉ một trang web gặp lỗi thì có thể chính trang web đó gây ra sự cố:
  • Nếu bạn cố gắng tải lại nhưng trang web vẫn không mở thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấp vào Gửi phản hồi.
  • Bật tự động báo cáo lỗi để giúp chúng tôi khắc phục lỗi trang nhanh hơn hoặc báo cáo sự cố với Chrome.
  • Liên hệ với chủ sở hữu trang web để báo cáo sự cố.
 • Nhận trợ giúp từ các chuyên gia trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

✅ Android

Nếu bạn gặp lỗi “Ôi, hỏng” hoặc mã lỗi khác thay vì trang web thì Chrome đang gặp sự cố khi tải trang. Bạn cũng có thể thấy trang tải chậm hoặc hoàn toàn không mở được.

Các sự cố và mã lỗi khi tải trang

Các mã lỗi sau có nghĩa là đã xảy ra sự cố khi mở trang.

 • “Ôi, hỏng!”: Chrome đang gặp sự cố khi tải trang.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Tên máy chủ (địa chỉ web) không tồn tại.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Thiết bị chưa kết nối với Internet.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT hoặc ERR_TIMED_OUT: Kết nối trang này mất quá nhiều thời gian. Có thể kết nối Internet của bạn quá chậm hoặc trang có thể quá bận.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Đã xảy ra điều gì đó làm gián đoạn kết nối với trang của bạn.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc đã kết nối với mạng mới trong khi tải trang.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Trang không cho phép Chrome kết nối.
 • ERR_CACHE_MISS: Trang cần bạn gửi lại thông tin mà bạn đã nhập trước đó.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Trang web này chưa gửi bất kỳ dữ liệu nào và có thể đã ngừng hoạt động.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Chrome không hiểu dữ liệu nhận được từ trang.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Không đăng nhập được vào trang web (ví dụ: trang web của cơ quan hoặc ngân hàng) do chứng chỉ ứng dụng khách bị lỗi.

Bạn cũng có thể gặp một hoặc nhiều lỗi sau đây:

 • Không thể truy cập vào trang web.
 • Không mở được trang web.
 • Không mở được trang web HTTPS.
 • Không tải được ảnh.
 • Không tải được tab mới.

Để khắc phục, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố bên dưới.

Để khắc phục lỗi, hãy thử các cách khắc phục dưới đây.

Tải lại trang

Thông thường, bạn có thể tải lại trang để khắc phục lỗi.

Hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác

 sau đó
 Tải lại Tải lại.

Nếu cách đó không hiệu quả…

Bước 1: Kiểm tra kết nối Internet

Đảm bảo rằng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đã kết nối với Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Hãy thử tải lại tab gặp lỗi.

Bước 2: Xóa bộ nhớ cache

Chrome có thể đã lưu trữ thông tin về lý do không tải được trang.

Mở trang trong cửa sổ ẩn danh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Tab ẩn danh mới.
 3. Trong tab Ẩn danh, hãy thử tải trang. Nếu tải được trang, hãy xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn.

Xóa bộ nhớ đệm và cookie

 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt.
 2. Trong mục “Nâng cao”, hãy nhấn vào Quyền riêng tư sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 3. Bên cạnh mục “Phạm vi thời gian”, hãy chọn Từ trước đến nay.
 4. Chọn Cookie và dữ liệu trang web cũng như Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm. Bỏ chọn các loại dữ liệu khác.
 5. Nhấn vào Xóa dữ liệu.
 6. Thử tải lại tab gặp lỗi.

Bước 3: Đóng các ứng dụng hoặc tab khác

Thiết bị của bạn có thể đã hết bộ nhớ và không thể tải trang web trong khi chạy đồng thời các ứng dụng.

 1. Giải phóng bộ nhớ:
  • Đóng mọi tab ngoại trừ tab đang hiển thị thông báo lỗi.
  • Thoát các ứng dụng khác đang chạy và tạm dừng mọi hoạt động tải tệp hoặc ứng dụng xuống.
 2. Thử tải lại tab gặp lỗi.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố?

Bước 4: Khởi động lại điện thoại hoặc máy tính bảng

Đôi khi, ứng dụng ngăn cản việc tải trang.

 1. Khởi động lại điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
 2. Thử tải lại trang.

Bước 5: Cập nhật Chrome

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi. Các ứng dụng có sẵn bản cập nhật sẽ được liệt kê trong mục “Bản cập nhật”.
 3. Trong mục “Bản cập nhật”, hãy tìm Chrome Chrome.
 4. Nếu Chrome có trong danh sách, hãy nhấn vào Cập nhật để cài đặt.
 5. Sau khi cập nhật, hãy thử tải lại tab gặp lỗi.

Nhận thêm trợ giúp

 • Nếu các trang web khác đều mở bình thường nhưng chỉ một trang web gặp lỗi thì có thể chính trang web đó gây ra sự cố:
  • Nếu bạn cố gắng tải lại nhưng trang web vẫn không mở thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấp vào Gửi phản hồi.
  • Bật tự động báo cáo lỗi để giúp chúng tôi khắc phục lỗi trang nhanh hơn hoặc báo cáo sự cố với Chrome.
  • Liên hệ với chủ sở hữu trang web để báo cáo sự cố.
 • Nhận trợ giúp từ các chuyên gia trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

✅ iPhone và iPad

Nếu bạn gặp lỗi “Ôi, hỏng” hoặc mã lỗi khác thay vì trang web thì Chrome đang gặp sự cố khi tải trang. Bạn cũng có thể thấy trang tải chậm hoặc hoàn toàn không mở được.

Các sự cố và mã lỗi khi tải trang

Các mã lỗi sau có nghĩa là đã xảy ra sự cố khi mở trang.

 • “Ôi, hỏng!”: Chrome đang gặp sự cố khi tải trang.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Tên máy chủ (địa chỉ web) không tồn tại.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Thiết bị chưa kết nối với Internet.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT hoặc ERR_TIMED_OUT: Kết nối trang này mất quá nhiều thời gian. Có thể kết nối Internet của bạn quá chậm hoặc trang có thể quá bận.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Đã xảy ra điều gì đó làm gián đoạn kết nối với trang của bạn.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc đã kết nối với mạng mới trong khi tải trang.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Trang không cho phép Chrome kết nối.
 • ERR_CACHE_MISS: Trang cần bạn gửi lại thông tin mà bạn đã nhập trước đó.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Trang web này chưa gửi bất kỳ dữ liệu nào và có thể đã ngừng hoạt động.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Chrome không hiểu dữ liệu nhận được từ trang.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Không đăng nhập được vào trang web (ví dụ: trang web của cơ quan hoặc ngân hàng) do chứng chỉ ứng dụng khách bị lỗi.

Bạn cũng có thể gặp một hoặc nhiều lỗi sau đây:

 • Không thể truy cập vào trang web.
 • Không mở được trang web.
 • Không mở được trang web HTTPS.
 • Không tải được ảnh.
 • Không tải được tab mới.

Để khắc phục, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố bên dưới.

Để khắc phục lỗi, hãy thử các cách khắc phục dưới đây.

Tải lại trang

Thông thường, bạn có thể tải lại trang để khắc phục lỗi.

Hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác

 sau đó
 Tải lại Tải lại.

Nếu cách đó không hiệu quả…

Bước 1: Kiểm tra kết nối Internet

 1. Đảm bảo rằng iPhone hoặc iPad của bạn đã kết nối với Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.
 2. Thử tải lại tab bị lỗi.

Bước 2: Xóa bộ nhớ cache

Chrome có thể đã lưu trữ thông tin về lý do không tải được trang.

Mở trang trong cửa sổ ẩn danh

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Tab ẩn danh mới Tab ẩn danh mới.
 3. Trong tab Ẩn danh, hãy thử tải lại trang. Nếu tải được trang, hãy xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn.

Xóa bộ nhớ đệm và cookie

 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Quyền riêng tư sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 3. Chọn Cookie, dữ liệu trang web cũng như Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm. Sau đó, bỏ chọn các loại dữ liệu khác.
 4. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 5. Nhấn vào Xong
 6. Thử tải lại tab bị lỗi.

Bước 3: Đóng các ứng dụng hoặc tab khác

Thiết bị của bạn có thể đã hết bộ nhớ và không thể tải trang web trong khi chạy đồng thời các ứng dụng.

 1. Giải phóng bộ nhớ:
  • Đóng mọi tab ngoại trừ tab đang hiển thị thông báo lỗi.
  • Thoát các ứng dụng khác đang chạy và tạm dừng mọi hoạt động tải tệp hoặc ứng dụng xuống.
 2. Thử tải lại tab bị lỗi.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố?

Bước 4: Khởi động lại điện thoại hoặc máy tính bảng

Đôi khi, ứng dụng ngăn cản việc tải trang.

 1. Khởi động lại iPhone hoặc iPad.
 2. Tải lại trang.

Bước 5: Cập nhật Chrome

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở App Store.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Cập nhật.
 3. Trong danh sách các ứng dụng có thể cập nhật, hãy tìm Chrome Chrome.
 4. Nếu Chrome có trong danh sách, hãy nhấn vào Cập nhật để cài đặt.
 5. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu ID Apple của bạn. Bản cập nhật sẽ tải xuống và cài đặt.
 6. Thử tải lại tab gặp lỗi.

Nhận thêm trợ giúp

 • Nếu các trang web khác đều mở bình thường nhưng chỉ một trang web gặp lỗi thì có thể chính trang web đó gây ra sự cố:
  • Nếu bạn cố gắng tải lại nhưng trang web vẫn không mở thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấp vào Gửi phản hồi.
  • Bật tự động báo cáo lỗi để giúp chúng tôi khắc phục lỗi trang nhanh hơn hoặc báo cáo sự cố với Chrome.
  • Liên hệ với chủ sở hữu trang web để báo cáo sự cố.
 • Nhận trợ giúp từ các chuyên gia trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);