Tổng hợp đề thi kho bạc các năm chưa có đáp án

Tổng hợp đề thi kho bạc các năm chưa có đáp án.Đây là file Ngọc đã tổng hợp đầy đủ các đề thi Ngạch kế toán viên và chuyên viên của KHO BẠC các năm mà Ngọc đã sưu tầm được trong suốt từ những năm ôn thi.

Thấy nhiều bạn đang tìm những đề thi này để tham khảo mà không đầy đủ, và rất nhiều bạn inbox xin Ngọc.
Vì thế, để thuận lợi và giúp đỡ được cho nhiều bạn hơn, mình xin tải file đề thi này lên nhóm để gửi đến tất các bạn.
Chúc cho tất cả các bạn có ước mơ thi vào KHO BẠC đợt này đạt được ước mơ của mình nhé.
Các bạn hãy cứ kiên trì học hỏi, học chắc kiến thức trong luật và các văn bản hướng dẫn, tham khảo các đề thi nhé.

 
 

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);