Tài liệu ôn thi Hải Quan: LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MẶT HÀNG

Tài liệu ôn thi Hải Quan: LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MẶT HÀNG. Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ

 

Điều 4 Nghị định 187,
hàng hoá XK-NK theo giấy phép thì thương nhân muốn XK-NK phải có giấy phép của bộ ngành liên quan
hàng hoá XK- NK phải đảm bảo các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền

LÝ THUYẾT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 9 TT13 có hướng dẫn về quy định tạm dừng làm thủ tục hải quan Điều 73, 74 Luật hải quan

1/ Số tiền mà bắt buộc phải nộp, người đề nghị tạm dừng thông quan phải nộp là bao nhiêu % giá trị của lô hàng:

20% giá trị của lô hang

2/ Hồ sơ tạm dừng thủ tục hải quan

Điều 9 TT13/2015/BTC, trong trường hợp này muốn đề nghị tạm dừng thì chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được uỷ quyền lập 1 bộ hồ sơ tạm dừng làm thủ tục hải quan cho chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu bao gồm những chứng từ như sau:

Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan
Văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại VN hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng hoặc tài liệu khác chứng mình quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng
Mô tả chi tiết hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp và các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Danh sách những người XK-NK hợp pháp hàng hoá có yêu cầu giám sát danh sách những người có khả năng XK-NK hàng hoá xâm phạm quyền SHTT
Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền nộp tương đương 20% giá trị lô hàng nhưng hoặc tối thiếu 20 triệu đồng nếu chưa biết giá trị lô hàng

3/ Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan

=> trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định làm thủ tục hải quan, nếu có lý do gia hạn thì được gia hạn thêm 10 ngày (tối đa tổng cộng 20

ngày)
đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu cơ quan HQ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hoá XNK liên quan đến SHTT

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);