Tài liệu ôn thi thuế Hải Quan: LÝ THUYẾT XUẤT XỨ HÀNG HÓA.

Tài liệu ôn thi thuế Hải Quan: Môn th LÝ THUYẾT XUẤT XỨ HÀNG HÓA.Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016.

 

Câu 1/1 Công Ty nhập khẩu lô hàng Thailand sử dụng C/O mẫu D,tại ô số 8 của C/O Form D ghi” Asean content”.Cơ Quan Hải quan từ chối không cho lô hàng hưởng thuế suất ưu đãi theo ATIGA Đúng hay sai ?
Trả lời : Đúng.
Câu 2/ Công ty A nộp C/O Mẫu D cho lô hàng nhập khẩu từThailand ,hàng quá cảnh kho hàng Hong Kong,Công Ty cầm vận đơn do 2 cty vận tải ở thailand phát hành .
Hỏi : C/O này có được hưởng ưu đãi theo hiệp định ATIGA hay không ?
Trả lời : Được hưởng thuế suất ưu đãi nếu công Ty nộp thêm xác nhận của Công Ty vận chuyển hàng hóa về việc hàng hóa quá cảnh tại Hong Kong.

Câu 3/ Công Ty A nhập khẩu lô hàng hóa chất từ nhật,xuất trình mẫu C/O AJ,Trên mẫu C/O này không ghi trị giá FOB,Hải quan từ chối không cho hưởng C/O này
.Thì C/O này được từ chối không cho hưởng C/O hay cho sửa C/O? Trả lời : Cho sửa C/O

Câu 4/ Công ty A VN ký hợp đồng mua bán với 1 Cty B tại Malaysia,hàng có xuất xứ Malaysia,hàng được cấp C/O Mẫu E,hồ sơ nhập khẩu ,Chứng từ hợp lệ.
Hỏi : C/O mẫu E được chấp nhận làm thủ tục Hải Quan không ?
Trả lời :C/O mẫu E được chấp nhận nhưng hưởng thuế suất theo Asean -China

Câu 5/ Chứng từ chứng nhận xuất xứ có phải bắt buộc nộp cho cơ quan Hải Quan.đối với các lô hàng nhập khẩu ?
Trả lời : C.đúng trong trường hợp Doanh nghiệp muốn hưởng thuế ưu đãi đặc biệt

Câu 6/ Chứng từ chứng nhận xuất xứ là chứng từ bắt buộc nộp cho cơ quan Hải Quan cho lô hàng xuất khẩu hàng hóa?
Trả lời : C.Đúng trong trường hợp Doanh nghiệp xuất khẩu đi những nước thành viên trong hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên

Câu 7/ Ngoài C/O Cơ Quan Hải Quan không chấp nhận bất kỳ chứng từ khác đối với Doanh nghiệp hưởng ưu đãi đặc biệt đúng hay sai?
Trả lời : C.Tùy vào hiệp định liên quan khi tham gia vào cơ chế tự xác nhận xuất xứ của Asean

Câu 8/ Theo qui định hiện hành,thời điểm nộp C/O cho cơ quan Hải để hưởng thuế quan ưu đãi đặc biệt tại thời điểm nào?
Trả lời: C.Cả 2 thời điểm trên(thời điểm làm thủ tục Hải Quan +thời điểm nộp xong C/O và khi hàng thông quan và giải phóng hàng)

Câu 9/ Trong trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra tính không hợp lệ của C/O Khi phát hiện C/O không có giá FOB, Cơ quan Hải Quan từ chối C/O và không chấp nhận việc chỉnh sửa C/O này của cơ quan cấp C/O .Đúng hay sai?
Trả lời : Sai

Câu 10/ Khi Doanh nghiệp nhập khẩu mất C/O,Doanh nghiệp có thể giải trình cho cơ quan Hải Quan để xem xét cho Doanh nghiệp hưởng thuế quan ưu đãi đặc biệt theo khuôn khổ ưu đãi ATIGA đúng hay sai?
Trả lời : Đúng.

Câu 11/Trường hợp Doanh nghiệp nộp C/O cho cơ quan Hải Quan,Trường hợp số lượng trên C/O thấp hơn số lượng trên chứng từ nhập khẩu.C/O này có hợp lệ hay không ?
Trả lời :C/O được chấp nhận và Chỉ được hưởng C/O theo số lượng trên C/O.
Câu 12/ Tổng cục Hải Quan gửi đi xác minh vì chữ ký trên C.O không giống chữ ký mẫu,Cơ quan cấp C/O chỉ chứng nhận chữ ký đúng chữ ký của cán bộ cấp C/O nhưng không xác nhận chữ ký trên C.O có hợp lệ không.C/O này có được chấp nhận hay không?
Trả lời: C/O này không được chấp nhận vì trả lời của cơ quan chứng nhận C/O không rõ ràng

Câu 13/ Công Ty A ở Việt Nam ký Hợp Đồng mua 1 lô hàng thành phẩm áo lông cừu từ úc,Nhưng Công ty B chỉ định Công Ty C tại úc giao hàng.Trong bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan Hợp lệ,Thông tin trên C/O hợp lệ nhưng ô số 13 không tick”Thirth country invoice”,trong ô số 7 không thể hiện tên Công ty B.C/O này có hợp lệ hay không?
Trả lời: C.Có thể xem xét chấp nhận và có xác nhận của cơ quan tại úc ( vì Công ty C tại úc)

Câu 14/ 1 Công Ty nhập khẩu mặt hàng từ Malaysia về Việt Nam.C/O mẫu D thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy WTO,Trên ô số 8 ghi(RVC 40% +CTH),Các thông tin khác trên C.O Phù hợp.C/O này có hợp lệ không ?
Trả lời: C.O Hợp lệ vì Thỏa mãn qui định thuần túy WTO

Câu 15/Trong xuất xứ chung theo hiệp định Asean& Japan? Trả lời : CTH Hoặc RVC 40%

Câu 16/ Điều kiện xuất xứ chung theo hiệp định Asean –Trung quốc Trả lời : RVC 40%

Câu 17/Cơ quan hải quan xác định lỗi nhỏ đánh máy Trả lời : Khoản C Điều 26 TT 38
c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:
c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;
c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;
c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;
c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tải đơn,…);
c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;
c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O;
c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ và chứng từ khác;
c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

 

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);