Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước – Phần 1

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020,Tài liệu on thi nghiệp vụ ngân hàng, Tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2021, Tài liệu ôn thi Ngân hàng BIDV, Bài tập nghiệp vụ thi tuyển vào ngân hàng, Tài liệu on thi Ngân hàng Nhà nước 2020, Bài tập thi ngân hàng, De thi ngân hàng có đáp an, Tài liệu ôn thi BIDV 2020 – Phần 1. Topic sưu tầm các tài liệu mới nhất ôn thi ngân hàng nhà nước 2020. Mình sẽ liên tục bổ sung cho các topic này

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 - Phần 1
Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 – Phần 1

Link download Google driver:

https://drive.google.com/drive/folders/1m0J8AhLsfuGRs8OPB7qNiFjMRnqFDGVn?usp=sharing

Danh mục tài liệu ôn tập phần kiến thức chung thi Ngân hàng Nhà nước theo khung tài liệu chuẩn

 
3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP tại đây Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ( sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP tại đây)

Tài liệu ôn tập tiếng anh ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Tài liệu bao gồm các câu hỏi và gợi ý trả lời.

 Tải về tại đây: 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

 

Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước 2022

Các vòng thi phải trải qua

Trên Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

  • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
  • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị).

– Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

  • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 2 môn là: kiến thức chung, tiếng anh
  • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ có thể được miễn trừ 1 môn trong vòng 1 thôi là môn ngoại ngữ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
  • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
  • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Thi vòng 1 bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người thi tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Mẹo: Đến đây chắc bạn cũng tính được, trong danh sách các tài liệu ôn tập kèm theo thông báo tuyển dụng thì có 2/3 số tài liệu nằm ngoài chuyên ngành mà bạn ứng tuyển. Vậy một phép tính đơn giản trong đề thi bạn làm được 2/3 số câu chắc chắn là trên 50% rồi còn gì.

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [20.00 B]

 

Tài liệu tài liệu ôn thi vào Ngân hàng Nhà nước môn kiến thức chung

Bộ tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước môn kiến thức chung được xây dựng dựa trên các văn bản trong khung tài liệu ôn tập môn kiến thức chung trên Thông báo khung tài liệu ôn tập của Ngân hàng Nhà nước cụ thể như sau:

STT Tên văn bản
1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2 Luật Tổ chức Chính phù năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sổ 47/2019/QH14);
3 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sổ 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020);
4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sổ 52/2019/QH14);
5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
7 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14);
8 Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
9 Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triến ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);