Mẫu đơn phúc khảo thi công chức thuế 2016

Mẫu đơn phúc khảo thi công chức thuế 2016. Trong trường hợp các bạn cảm thấy  chưa đúng với kết quả làm bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
 
Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng công chức
Kho bạc Nhà nước năm 2016
 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………
Số báo danh: ………………………………………………………………………………………………………
Sau khi nhận được thông tin về kết quả điểm thi của Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2016 thông báo, kết quả điểm thi từng môn của tôi như sau:
1. Môn kiến thức chung:…… điểm.
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (viết):…… điểm.
3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm):…… điểm.
4. Môn tin học văn phòng:…… điểm.
5. Môn ngoại ngữ:…… điểm.
Với kết quả điểm như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước xem xét cho tôi phúc khảo bài thi môn:
1. Môn …………………..
2. ………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                 …………..,ngày…….tháng……năm…….

                                                                                                Người làm đơn
                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Update : Lưu ý quy định phúc khảo thi công chức thuế 2017

– Thời gian: 

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 20/9/2017 (mẫu Đơn phúc khảo đính kèm).
– Địa điểm: 

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế: nộp đơn phúc khảo tại phòng 821, Cơ quan Tổng cục Thuế – Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

+ Đối với thí sinh dự tuyển và Cục Thuế các tỉnh, thành phố: nộp đơn phúc khảo tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Link tải phúc khảo thi công chức thuế 2017

Link tải mình đã up file riêng lên Google driver mới nhất ở đây
 

Linkdownload: https://goo.gl/SfVSQe

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply