Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế phần tin học word 2010

Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế phần tin học word 2010 của bạn Trịnh Duy Phong. Admin group cùng ôn thi thuế…
Tóm tắt:
Phần này tôi viết dành cho những con gà công nghiệp về MS word 2010 ôn thi, mục tiêu đề ra cũng chỉ để qua 50đ…
Về MS word 2010 các bạn có thể chia làm 3 phần: Phần phím tắt, Phần nhìn giao diện và Phần đường dẫn
+ Phần phím tắt:
Bạn phải nắm kỹ tất cả những phím tắt tạm gọi là phổ thông như Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+P, hay Canh trái, canh phải, căn giữa, căn đều hai bên… và phải cày thêm những phím ít gặp như Ctrl+ Shift+ D (gạch chân 2 dòng), Alt+F6 (chuyển giữa các file word), Ctrl+ Alt+M (chèn comment)… Đây là phần dễ kiếm điểm nhất nên nhất định trong đề thi có câu nào là hốt câu đó.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);