Lịch thi và hiệu lệnh thi công chức thuế vào ngày 30/7 năm 2017

Lịch thi và hiệu lệnh thi công chức thuế vào ngày 30/7 năm 2017. Các bạn chú ý ngày giờ thi các thứ nhé 🙂 Chúc cả nhà thi tốt. Khoanh câu nào trúng câu đấy.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 5103/TCT-HĐTTD
V/v: Tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Đề án thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 kèm theo Quyết định số 2572/QĐ-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số công việc chủ yếu về tổ chức thi tuyển công chức năm 2010, như sau:

 1. Địa điểm và thời gian tổ chức thi tuyển công chức:

Địa điểm và thời gian tổ chức thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 vào 51 Cục Thuế được tổ chức triển khai thực hiện tại 07 địa điểm thi và 02 thời điểm (ngày 08 và 09/01/2011; ngày 15 và 16/01/2011) để tuyển dụng 2.832 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

 1. Đợt 1, tại 03 địa điểm thi; thời gian thi vào ngày 08 và 09/01/2011, để tuyển dụng 1.701 chỉ tiêu; dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển là 6.282, trong đó:
 2. Tại thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm Trường Quân sự Quân khu 7; địa chỉ Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh):Tổ chức thi tuyển dụng công chức vào 10 Cục Thuế: thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An để tuyển dụng 999 chỉ tiêu (750 + 20 + 49 + 10 + 04 + 06 + 63 + 24 + 55 + 18); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 2.316 (1.445 + 99 + 273 + 27 + 26 + 43 + 93 + 84 + 226 + 84).
 3. Tại tỉnh Khánh Hoà (Địa điểm Học viện Hải Quân; địa chỉ phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa):Tổ chức thi tuyển dụng công chức vào 06 Cục Thuế: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên để tuyển dụng 228 chỉ tiêu (48 + 25 + 33 + 49 + 08 + 65 ); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 1.798 (302 + 320 + 378 + 505 + 183 + 110).
 4. Tại thành phố Cần Thơ (Địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ; địa chỉ số 09 Cách Mạng Tháng Tám phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ):Tổ chức thi tuyển công chức vào 12 Cục Thuế: thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để tuyển dụng 433 chỉ tiêu ( 86 + 78 + 10 + 10 + 09 + 23 + 62 + 31 + 27 + 60 + 20 + 17); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 1.796 (158 + 203 + 80 + 181 + 88 + 223 + 236 + 107 + 134 + 115 + 136 + 135).
 5. Đợt 2, tại 04 địa điểm thi; thời gian thi vào ngày 15 và 16/01/2011, để tuyển dụng 1.131 chỉ tiêu; dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 11.266, trong đó:
 6. Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm Học viện Kỹ thuật Quân sự; địa chỉ số 100 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội):Tổ chức thi tuyển công chức vào Cục Thuế thành phố Hà Nội để tuyển dụng 436 chỉ tiêu; dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 4.165.
 7. Tại tỉnh Hải Phòng (Địa điểm Trường Đại học Hàng Hải; địa chỉ số 484 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng): Tổ chức thi tuyển công chức vào 09 Cục Thuế: thành phố Hải Phòng, Hoà Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và Quảng Ninh để tuyển dụng 259 chỉ tiêu ( 30 + 39 + 10 + 20 + 22 + 35 + 35 + 10 + 58); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 2.129 (301 + 135+ 149 + 285 + 322 + 248 + 295 + 152 + 242).
 8. Tại tỉnh Thái Nguyên (Địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên; địa chỉ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTổ chức thi tuyển công chức vào 07 Cục Thuế: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh và Lạng Sơn để tuyển dụng 196 chỉ tiêu (36 + 32 + 36 + 08 + 15 + 60 + 09); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 1.681 (220 + 294 + 217 + 28 + 228 + 618 + 76).
 9. Tại tỉnh Nghệ An (Địa điểm Trường Đại học Vinh; địa chỉ 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An):Tổ chức thi tuyển công chức vào 06 Cục Thuế: Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế để tuyển dụng 281 chỉ tiêu (43 + 99 + 44 + 38 + 16 + 41); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 3.578 (849 + 1.115 + 650 + 429 + 247 +288).

III. Tổ chức thực hiện:

 1. Giao trách nhiệm và nhiệm vụ khi tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố được lựa chọn và chỉ định là Trưởng điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc sau:
 2. Lập danh sách công chức thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ tại địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 khi Hội đồng tổ chức thi thuộc địa bàn do Cục Thuế quản lý, gồm các thành viên sau:

– Lãnh đạo Cục Thuế – Trưởng điểm thi;

– Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thuế – Giúp việc về thi tuyển công chức;

– Lãnh đạo phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế – Giúp việc về nội bộ;

– Lãnh đạo phòng Hành chính – Tài vụ – Quản trị, Cục Thuế – Giúp việc về Tài vụ – Quản trị.

Đề nghị Cục Thuế lập danh sách gửi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/12/2010 để xem xét và quyết định.

 1. Ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán với cơ sở đào tao: Học viện Quân sự, Trường Quân sự, trường Đại học, Cao đẳng làm các công việc của Ban coi thi (theo mẫu hợp đồng khung đính kèm) đảm bảo đúng Quyết định12/2006/QĐ-BNVngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức; Quyết định số 2648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số quy định cụ thể cho các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức, thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi tuyển công chức, thời hạn phải ký xong hợp đồng:

– Trước ngày 20/12/2010 đối với 03 điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Cần Thơ được tổ chức thi vào 02 ngày 08 và 09/01/2011;

– Trước ngày 24/12/2010 đối với 04 điểm thi tại thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng và Nghệ An được tổ chức thi vào 02 ngày 15 và 16/01/2011.

 1. Nội dung hợp đồng dịch vụ thuê khoán ngoài các công việc của Ban coi thi phải thực hiện cần thoả thuận và đề nghị bên B chuẩn bị và thực hiện tốt các công việc:

3.1. Địa điểm tổ chức thi phải bảo đảm đầy đủ bàn, ghế, ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn, có phòng làm việc cho HĐTTD, phòng phục vụ công tác y tế và bố trí đủ lực lượng bảo vệ an ninh khi tổ chức thi;

3.2. Số phòng thi phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức theo từng ngạch dự tuyển của từng địa điểm thi; mỗi phòng thi ít nhất là 30 thí sinh/phòng thi;

3.3. Trước khi tổ chức thi, Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ sơ đào tạo được ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán để làm các công việc của Ban coi thi tổ chức kiểm tra và xác nhận toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

3.4. Tuân thủ nghiêm lịch thi và hiệu lệnh thi theo quy định tại điểm 4 dưới đây:

 1. Lịch thi và hiệu lệnh thi

4.1. Lịch thi:

* Ngày thứ nhất:

Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút hoàn thành các công việc sau:

– Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi; treo băng rôn trang trí tại địa điểm thi (theo nội dung đính kèm).

– Khai mạc kỳ thi: Chào cờ, tuyên bố lễ khai mạc kỳ thi; công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng (hoặc thành viên HĐTTD) tuyên bố khai mạc kỳ thi; Phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi (có các văn bản đính kèm).

– Tập huấn cho cán bộ coi thi:

+ Thống nhất các hướng dẫn cần thiết để giám thị thực hiện và hướng dẫn cho thí sinh thực hiện đúng quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi;

+ Đối với mỗi môn thi, trước giờ thi 60 phút, Trưởng ban coi thi họp Ban coi thi; phân công giám thị từng phòng thi trên nguyên tắc không lặp lại giám thị đối với môn thi khác trên cùng một phòng thi; phổ biến những hướng dẫn và lưu ý cần thiết cho các giám thị đối với môn thi;

+ Trường hợp cần thiết, khi kết thúc môn thi, Trưởng ban coi thi có thể tổ chức họp Ban coi thi để rút kinh nghiệm.

– Làm thủ tục dự thi:

+ Phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi (đối với thí sinh dự thi);

+ Điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dự thi và thẻ dự thi. Nếu có sai sót thì yêu cầu giám thị phòng thi và công chức của từng Cục Thuế chịu trách nhiệm điều chỉnh, ghi xác nhận và Lãnh đạo Cục Thuế ký tên vào mặt sau của giấy báo dự thi và thẻ dự thi…

Buổi chiều: Thi môn Kiến thức chung (bài thi viết): 90 phút; môn Tin học văn phòng (bài thi trắc nghiệm) 30 phút.

Môn Kiến thức chung:

– 13 giờ 00 phút: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi;

– 13 giờ 15 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

– 13 giờ 25 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi;

– 13 giờ 35 phút: Phát đề thi;

– 13 giờ 40 phút: Thí sinh làm bài thi;

– 15 giờ 10 phút: Thu bài thi; nộp bài thi cho Trưởng điểm thi.

Môn Tin học văn phòng:

– 16 giờ 10 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

– 16 giờ 20 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi;

– 16 giờ 25 phút: Phát đề thi;

– 16 giờ 30 phút: Thí sinh làm bài thi;

– 17 giờ 00 phút: Thu bài thi; nộp bài thi cho Trưởng điểm thi.

*. Ngày thứ hai:

Buổi sáng: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài , thời gian làm bài 90 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian làm bài 30 phút.

Bài thi viết:

– 7 giờ 25 phút thí sinh có mặt tại địa điểm thi;

– 7 giờ 35 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

– 7 giờ 45 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi;

– 7 giờ 55 phút: Phát đề thi;

– 8 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

– 9 giờ 30 phút: Thu bài thi; nộp bài thi cho Trưởng điểm thi.

Bài thi trắc nghiệm:

– 10 giờ 40 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

– 10 giờ 50 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi;

– 10 giờ 55 phút: Phát đề thi;

– 11 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

– 11 giờ 30 phút: Thu bài thi; nộp bài thi cho Trưởng điểm thi.

Buổi chiều: Thi môn Ngoại ngữ (viết và trắc nghiệm kết hợp 01 bài), thời gian làm bài: Đối với thí sinh dự tuyển công chức loại C là 90 phút; đối với thí sinh dự tuyển công chức loại D là 60 phút.

– 13 giờ 30 phút thí sinh có mặt tại địa điểm thi;

– 13 giờ 40 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

– 13 giờ 50 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi;

– 13 giờ 55 phút: Phát đề thi;

– 14 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

– 15 giờ 00 phút: Thu bài thi đối với thí sinh dự tuyển công chức loại D (Cao đẳng và Trung cấp) sau 60 phút làm bài thi;

– 15 giờ 30 phút: Thu bài thi đối với thí sinh dự tuyển công chức loại C (Đại học) sau 90 phút làm bài thi; nộp bài thi cho Trưởng điểm thi.

 4.2. Hiệu lệnh:

– Gọi thí sinh vào phòng thi (một hồi chuông hoặc trống);

– Giám thị 1 nhận đề thi (hai hồi chuông hoặc đánh trống);

– Bắt đầu phát đề thi (sáu hồi chuông hoặc đánh trống);

– Bắt đầu làm bài thi (ba hồi chuông hoặc đánh trống);

– Thu bài thi (bốn hồi chuông hoặc đánh trống);

 4.3. Khi có hiệu lệnh thu bài thi: Giám thị phòng thi yêu cầu thí sinh phải dừng bút chờ giám thị gọi tên để nộp bài thi và ký tên.

 1. Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan tổ chức thi (đính kèm), gồm: Mẫu biên bản giao, nhận đề thi, mẫu biên bản mở đề thi, mẫu biên bản để xử lý vi phạm quy chế; mẫu biên bản giao bài thi, mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế thi và biên bản đối với các trường hợp đột xuất (ốm, bỏ thi giữa chừng…).
 2. Chuẩn bị: Giấy bài thi viết của 02 bài thi: kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo mẫu đính kèm); mỗi thí sinh ít nhất có 03 tờ giấy thi/bài thi viết (kể cả giấy nháp của 05 môn thi); chuẩn bị bút bi, giấy niêm phong (có đóng dấu niêm phong của cơ sở đào tạo trên túi đựng bài thi) và keo dán…trang bị cho thành viên Ban coi thi và các công chức thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ tại địa điểm thi.
 3. Chuẩn bị đủ túi chất liệu tốt và có độ dai phù hợp với kích cỡ 45 x 35 (phong bì lớn, với nội dung ghi trên túi theo mẫu đính kèm), thùng sắt có khoá bảo đảm an toàn để đựng bài thi và các tài liệu có liên quan; số túi đựng bài thi, số thùng sắt tuỳ thuộc vào số lượng thí sinh dự thi theo 06 ngạch dự tuyển, phòng thi và 05 bài thi của 04 môn thi.
 4. Lập danh sách Ban coi thi: giám thị coi thi và bảo vệ kỳ thi (cần ghi cụ thể: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ hoặc chức danh; có đủ phẩm chất, có trình độ đại học, không có con, em, vợ, chồng dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi, có tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc); Giám thi là giảng viên của cơ sở đào tạo được ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán làm công việc của Ban coi thi; đăng ký chữ ký mẫu của giám thị phòng thi gửi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước 10 ngày tổ chức thi để xem xét và quyết định thành lập Ban coi thi của từng điểm thi;

– Số lượng cán bộ coi thi phụ thuộc số lượng phòng thi, cụ thể:

+ Mỗi phòng thi phải có 02 giám thị (giám thị 1, giám thị 2; giám thị 1 chịu trách nhiệm chính). Trường hợp phòng thi có từ 40 – 45 thí sinh thì phải có 03 giám thị; trên 45 đến 60 thí sinh phải có 04 giám thị… Trong đó giám thị 1 chịu trách nhiệm và nhiệm vụ chính. Giám thị 1 phân công giám thí 2 và 3… chịu trách nhiệm và nhiệm vụ phát đề thi, thu bài thi và coi thi theo khu vực đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khi thí sinh nhận đề thi, làm bài thi và nộp bài thi nhanh gọn hoàn thành tốt trách nhiệm và nhiệm vụ được giao;

+ 02 hoặc 03 phòng thi liền kề có 01 giám thị hành lang;

+ Giám thị phòng thi và giám thị hành lang phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn đạo đức người thầy khi coi thi;

+ Cảnh sát (hoặc Bộ đội nơi địa điểm thi) bảo vệ vòng ngoài; tại mỗi địa điểm thi Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm làm việc với cơ quan công an địa phương để phối hợp cử từ 10 – 15 cán bộ, chiến sĩ làm công tác an ninh trong quá trình thi;

+ Bố trí 01- 02 nhân viên làm công việc về lĩnh vực y tế tại địa điểm tổ chức thi.

– Chuẩn bị thẻ cho các thành viên tổ chức kỳ thi, phục vụ kỳ thi của Ban coi thi (theo mẫu thẻ đính kèm) theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 2648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 nêu trên và theo danh sách kèm theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng.

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (theo số báo danh và theo từng phòng thi) do Hội đồng thi tuyển dụng phê duyệt được gửi về Trưởng điểm thi chậm nhất trước 31/12/2010 (Cục Thuế không phải lập danh sách thí sinh dự thi).
 2. Niêm yết: Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi tại khu vực thi và từng phòng thi; nơi dễ thấy nhất trước ngày thi 01 ngày để các thành viên tổ chức kỳ thi, phục vụ kỳ thi biết và thực hiện.
 3. Khai mạc kỳ thi: Chào cờ, tuyên bố lễ khai mạc kỳ thi; công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển dụng, Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng (hoặc thành viên HĐTTD) tuyên bố khai mạc kỳ thi; Phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi – hiệu lệnh thi; phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban coi thi, phân công giám thị phòng thi và giám thi hành lang (theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên) cho từng môn thi.
 4. Thực hiện quy định nhận và bảo quản đề thi do Hội đồng thi tuyển dụng bàn giao theo đúng quy định; Thư ký Ban coi thi trực tiếp thu đề thi thừa (nếu có) tại từng phòng thi ngay khi có hiệu lệnh làm bài thi để nộp cho Trưởng Ban coi thi;
 5. Thực hiên quy định nhận bài thi, nộp bài thi của thí sinh với giám thị; chuyển giao bài thi giữa giám thị phòng thi với Trưởng Ban coi thi để kịp thời bàn giao cho Trưởng điểm thi có chứng kiến của thành viên Hội đồng và giám sát của Bộ;
 6. Thanh toán hợp đồng dịch vụ thuê khoán làm các công việc của Ban coi thi tại từng điểm tổ chức thi theo đúng thoả thuận của hai bên:

– Thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam;

– Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

– Thời hạn thanh toán: tạm ứng cho bên B 80% số tiền theo giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết; thanh toán 20% số tiền còn lại cho bên B sau khi tổ chức thi xong và cùng bên B tiến hành thanh lý hợp đồng.

 1. Đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ tập trung của thành viên Hội đồng thi tuyển dụng, Ban coi thi (nếu cần) và giám sát thi của Bộ.
 2. Chuẩn bị đủ thùng sắt có khoá và niêm phong; nhận, bảo quản và bàn giao bài thi và các tài liệu có liên quan sau mỗi loại bài thi và buổi thi của điểm tổ chức thi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chậm nhất sau 03 ngày tổ chức thi.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng.
 4. Giao trách nhiệm và nhiệm vụ khi tổ chức thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với 51 Cục trưởng Cục Thuế có chỉ tiêu thi tuyển công chức triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc sau:
 5. Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 vào Cục Thuế (khi được Chủ tịch HĐTTD phê duyệt) tại trụ sở Cục Thuế – địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
 6. Giao Cục trưởng Cục Thuế lập, ký tên và đóng dấu cơ quan khi ban hành giấy báo thi, thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm) và chuyển đitrước ngày thi ít nhất 15 ngày(tính theo dấu của bưu điện) đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 của đơn vị; đồng thời lập báo cáo tình hình thực hiện ban hành giấy báo thi, thẻ dự thi và gửi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày 28/12/2010.
 7. Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm về pháp lý, khi:

+ Xác định thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ và miễn thi môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010; xác định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển theo quy định tại các Điều 5 và 9 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 của Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để thẩm định, tổng hợp và trình Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng phê duyệt chậm nhất trước ngày 22/12/2010;

+ Chịu trách nhiệm giải quyết việc tố cáo, khiếu nại (nếu có) liên quan đến tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 của Cục Thuế.

 1. Khi Hội đồng thi tuyển dụng tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2010: Cử Lãnh đạo Cục Thuế và công chức phòng Tổ chức cán bộ – Cục Thuế đến địa điểm thi để điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dự thi và thẻ dự thi; khi có sai sót thì yêu cầu giám thị phòng thi và công chức của Cục Thuế chịu trách nhiệm điều chỉnh, ghi xác nhận và Lãnh đạo Cục Thuế ký tên vào mặt sau của giấy báo dự thi và thẻ dự thi…

Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cá nhân là thành viên HĐTD;
– Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam
(Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Tổng cục Thuế năm 2010)

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply