Tổng cục hải quan tuyển dụng 2017

Tổng cục hải quan tuyển dụng 2017 ? Có vẻ là không. Tư liệu mới nhất như sau:
​Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Theo như thông báo của tổng cục hải quan thì :Khi có kế hoạch tuyển dụng, Tổng cục hải quan sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn các thông tin như sau:

Tổng cục hải quan tuyển dụng 2017

– Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển.

– Hồ sơ dự tuyển.

– Chỉ tiêu tuyển dụng.

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và có mong muốn làm việc trong ngành Hải quan. Đề nghị bạn đọc thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn để cập nhật thông tin cần thiết.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập trả lời để bạn đọc biết./.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply