Đề thi môn tin học chính thức kho bạc nhà nước 2017 đợt 1 +đáp án – ngày 19/8- kế toán viên

Đề thi môn tin học chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1 +đáp án – ngày 19/8- kế toán viên. Đây là đề thi + đáp án  vòng 1 mới nhất vừa ra. Mình sẽ cập nhập dần dần (nguồn từ internet) đề kho bạc 2017

1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B, 16C, 17C, 18C, 19C, 20B, 21A, 22C, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30B, 31A, 32B, 33B, 34C, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.

Mã đề 004

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);