Đề thi chính thức kho bạc nhà nước 2017 đợt 1 +đáp án – ngày 19/8 môn nghiệp vụ chuyên ngành – kế toán viên

Đề thi chính thức kho bạc nhà nước đợt 1 +đáp án – ngày 19/8 năm 2017 môn nghiệp vụ chuyên ngành – kế toán viên . Đây là đề thi mới nhất. Đáp án tham khảo ở phía dưới của đề thi kho bạc vòng 1. đề kho bạc 2017

Phần đề

 

1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B, 16C, 17C, 18C, 19C, 20B, 21A, 22C, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30B, 31A, 32B, 33B, 34C, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.

Mã đề 004

1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B, 16C, 17C, 18C, 19C, 20B, 21A, 22C, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30B, 31A, 32B, 33B, 34C, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.​

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);