Giới hạn chương trình thi công chức thuế 2016

Giới hạn chương trình thi công chức thuế 2016 , giới hạn chương trình thi công chức thuế vòng 2, nên học chuyên đề 16+17 hay chuyên đề 18+19. Đây là những câu hỏi mà nhiều bạn tìm trong thời gian qua.

 

Update cách giải bài tập tự luận thuế vòng 2

Htrc mình có hỏi thầy thì thầy bảo đối với luật thì trả lời như luật còn thông tư chỉ cần đúng ý. Hồi trc học thì thầy có nói cái nào ngắn thì trả lời k cần theo thứ tự. Các câu hỏi dạng trình bày nội dung có trong luật thì trả lời theo luật và tất nhiên đúng chứ k thể trình bày theo ý chính
 
 
 

Update sau đợt thi kho bạc


Đề  thi chính thức kho bạc 2017 thi viết có 2 câu luật và 2 câu động đến nghị định, mọi người chú ý nhé

Update thêm ý kiến về thi chuyên đề 16 , 17 hay 18-19

Thời gian qua mình thấy rất nhiều bạn phân vân về việc học giữa CĐ 16,17 hay 18,19. Mình đã tham khảo ý kiến của thầy Trường và nhận đc câu trả lời như sau:
Em nên đọc cả hai. Với những nội dung cùng tiêu đề thì nên theo chuyên đề mới (18 và 19) vì đây là tài liệu cập nhật hơn. Với những nội dung lệch nhau (có ở tài liệu này mà không có ở tài liêu khác thì đọc cả hai). Nên đọc thêm cả phần quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và kinh tế đối ngoại (mặc dù không phải trọng tâm).
PS: mình trích nguyên văn câu trả lời của thầy
Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho cả nhà!

 

Update ý kiến thầy giáo

Mình thấy nhiều bạn thắc mắc về vấn đề trích dẫn căn cứ Luật khi làm bài thi, phải trích dẫn tên tất cả các Luật sửa đổi bổ sung,….hay chỉ nêu tên của Luật chính. Mình có hỏi ý kiến của thầy Trường và thầy nói là Làm bài thi CCT không cần trích dẫn điều khoản của văn bản pháp luật nên các bạn cứ yên tâm nêu nội dung thôi không cần quan tâm đến căn cứ luật nhé

Update các nội dung cần ôn vòng 2- công chức thuế

ND 1: Luật cán bộ công chức, chế độ công vụ và cán bộ công chức
ND 2: Quản lý hành chính nhà nước
– Nhà nước trong hệ thống chính trị;
– Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước;
– Thủ tục hành chính nhà nước
– Cải cách hành chính nhà nước
ND 3: Quản lý nhà nước về kinh tế – tài chính
– Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế;
– Quản lý NN về tài chính;
– Quản lý NN về kế toán;
– Quản lý Tài chính trong cơ quan HCSN
– Nợ công
ND 4: Quản lý tài sản Nhà nước
– Pháp luật quản lý tài sản nhà nước;
– Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
– Đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản;
– Định mức sử dụng các loại tài sản
ND 5: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan chức năng (Thuế, KBNN)
ND 6:
Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước
– Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính công;
– Luật NSNN, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;
– Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020
ND 7: Kiến thức nghiệp vụ về thuế
– Những vấn đề chung về thuế
– Nội dung các sắc thuế và luật thuế ( Thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế TNCN)
– ND quản lý thuế và luật quản lý thuế
– Quy định về hành nghề dịch vụ và làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế.
ND8- Riêng chuyên đền 16, 17, 18, 19 xem ở phần trên

1. Các môn thi đối với thi sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư – lưu trữ:

a) Môn kiến thức chung:

– Hình thức thi: thi viết;

– Thời gian làm bài: 180 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.

– Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 180 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 45 phút.

– Nội dung thi:

+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế. – Các bạn lưu ý là chỉ học trong luật nhé- đừng học thông tư

+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Đối với ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư – lưu trữ.

c) Môn ngoại ngữ:

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;

– Thời gian làm bài: 90 phút;

– Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ B.

d) Môn tin học văn phòng:

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;

– Thời gian làm bài: 45 phút;

– Nội dung thi:

+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ; chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: nội dung thi là Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.

2. Các môn thi đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế, cán sự làm công nghệ thông tin, cán sự làm văn thư – lưu trữ:


a) Môn kiến thức chung:

– Hình thức thi: thi viết;

– Thời gian làm bài: 120 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về tài chính; Kiến thức về Luật Cán bộ, công chức; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế). –CÁc bạn lưu ý là luật chứ không phải thông tư nhé

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.

– Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 120 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 30 phút.

– Nội dung thi:

+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.

+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Windows; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Đối với ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn thư; Kiến thức về văn thư – lưu trữ.

c) Môn ngoại ngữ:

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;

– Thời gian làm bài: 60 phút;

– Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ A.

d) Môn tin học văn phòng:

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;

– Thời gian làm bài: 30 phút.

– Nội dung thi:

+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: nội dung thi là kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.

Với chuyên đề 16 +17 và 18 +19

Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng học chuyên đề 18+19

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply