Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 10-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Sau bài tổng kết tất cả các kinh nghiệm cần thiết cho vòng 2 và bài filnal 2017.  Các bạn luyện thử xem có trúng tủ không nhé: Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 10-ôn thi công chức thuế 2016, 2017. Đồng thời vui chơi có thưởng nhé! Ai đáp án đúng nhất được thưởng 1 thẻ cào trị giá 20k- chơi vui thôi nhé! Giám khảo sẽ là anh Hoàng Nguyễn, người chia sẻ và giúp group nhất nhiều thời gian qua. #comment trong website

Phần đề thi thử số 10

Câu 1:(20 điểm) Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) cho biết:
1. Cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt?
2. Cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp, trả chậm?
Câu 2:(20 điểm) Qua nghiên cứu Luật thuế Thu nhập cá nhân hiện hành, anh (chị) cho biết căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú?
Câu 3:(40 điểm) Trong năm tính thuế 2016, Công ty Yuria chuyên sản xuất dược phẩm, có tình hình kinh doanh như sau:
– Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 360 tỷ đồng
– Chi phí thực tế phát sinh phân bổ cho hàng hóa tiêu thụ: 288  tỷ đồng. Trong đó:
+ Giá trị vật tư tổn thất do thiên tai đã được bảo hiểm bồi thường: 4 tỷ đồng
+ Chi phát triển khoa học công nghệ: 2 tỷ đồng. Biết rằng, công ty không thực hiện trích quỹ phát triển khoa học công nghệ hàng năm
+ Thuế GTGT phải nộp trong năm: 12 tỷ đồng
+ Thuế GTGT đã được khấu trừ trong năm: 24 tỷ đồng
+ Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng.
+ Các khoản chi còn lại thỏa mãn điều kiện của khoản chi phí được trừ.
– Thu nhập từ nợ phải trả không xác định được chủ nợ: 1,5 tỷ đồng
– Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ; trong năm công ty đã tạm nộp thuế TNDN 25 tỷ đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp và còn phải nộp của công ty Yuria trong năm 2016? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2016 là 20%.
Câu 4:(20 điểm) Anh (chị) hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế?

Phần đáp án

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply