22 bài tập trắc nghiệm tổng hợp ôn thi công chức thuế 2016

Tiếp tục gửi đến các bạn 22 bài tập trắc nghiệm tổng hợp ôn thi công chức thuế 2016. Đề dành cho các bạn đang học khuya ôn thi công chức thuế. Chúc các bạn học tốt hiểu sâu và luôn theo dõi những bài viết mới nhân dịp thi thuế 2016. Học + giữ sức khỏe nhé.

Nội dung chính:

Chú ý

Tiếp tục mở share tài liệu mới tới các bạn, giải và comment sớm nhé. (BẠN NÀO LÀM BẰNG ĐIỆN THOẠI THÌ COMMENT TRONG GROUP- TOPIC GIM TRÊN ĐẦU- BẠN NÀO LÀM BẰNG MÁY TÍNH THÌ COMMENT TRONG WEBSITE NHÉ)
– Các tài liệu rất quý mới và hay được share
– Dành cho bạn giải đúng ít nhất 20 câu, like+share và comment lời giải + email trong website- bài viết này (nhớ có ít nhất 1 câu giải thích nhé)
– Nhớ share bài viết về tường để nhận tài liệu- cố gắng giải thích nhiều những câu bạn nắm chắc

Phần câu hỏi:

Câu 1: Cty kiểm toán A được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 05/09/2016. Cty A nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày nào?
A. ngày 15/09/2016
B. ngày 16/09/2016
C. ngày 17/09/2016
D ngày 25/09/2016
Câu 2: Cha đẻ game flappy bird – Nguyễn Hà Đông có hộ khẩu thường trú tại quận Hà Đông, tạo ra game flappy bird tại quận Hà Đông. Giả định Nguyễn Hà Đông chưa có MST cá nhân. Nguyễn Hà Đông phải nộp hồ sơ ĐKT cho hoạt động trên tại:
a. Cục Thuế Hà Nội
b. Chi cục Thuế Hà Đông
c. Tổng cục Thuế
d. Không phải đăng ký thuế
Câu 3: Hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn B có trụ sở chính đặt tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hộ Kinh doanh B nộp hồ sơ đăng ký thuế cho:
a. Phòng Kế hoạch Tài chính trực thuộc UBND quận Cầu Giấy
b. Chi cục Thuế quận Cầu Giấy
c. Cục Thuế Tp Hà Nội
d. Sở kế hoạch đầu tư trực thuộc UBND TP Hà Nội

Câu 4: Bà Nguyễn Thị Nói Nhiều có hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa. Bà Nói Nhiều nộp thuế TNCN thông qua Công ty cổ phần Ít Lời do Cục Thuế Hà Nội trực tiếp quản lý. Bà Nói Nhiều nộp tờ khai đăng ký thuế tại:
a. Công ty cổ phần Ít Lời
b. Chi cục thuế Quận Đống Đa
c. Cục Thuế Hà Nội
Câu 5: Trường hợp cần bổ sung hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế chậm nhất là bao nhiêu lâu đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ?
A. Trong ngày làm việc
B. Trong 3 ngày làm việc
C. Trong 2 ngày làm việc
D. Trong 5 ngày làm việc

Câu 6: Ông A là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế TNCN đăng ký thuế trực tiếp với CQT. Sau khi nộp đủ hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế, Ông A được cơ quan thuế:
a. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế
b. Cấp Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân
c. Cấp thông báo mã số thuế
d. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Câu 6: Ông A là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế TNCN đăng ký thuế trực tiếp với CQT. Sau khi nộp đủ hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế, Ông A được cơ quan thuế:
a. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế
b. Cấp Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân
c. Cấp thông báo mã số thuế
d. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Câu 7: Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn bao lâu, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin?
a. 10 ngày làm việc
b. 15 ngày làm việc
c. 5 ngày làm việc
d. 3 ngày làm việc

Câu 8: Ngày 05/09/2016, CQT ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực MST 0123xxyyzz của hộ kd ABC do Ông A là đại hiện. Kể từ ngày 05/09/2016, MST 0123xxyyzz:
a. Chấm dứt hiệu lực
b. Chấm dứt hiệu lực hoạt động kinh doanh, trở thành MST cá nhân của Ông A
c. Vẫn còn được sử dụng trong giao dịch kinh tế với tư cách là MST của hộ ABC.

Câu 9: Công ty cổ phần A nộp thuế GTGT theo quý và quyết toán thuế TNDN theo năm. 6 tháng đầu năm 2016, Công ty A hoạt động sxkd bình thường. Do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty A được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tạm ngừng kinh doanh từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016. Liên quan đến nghĩa vụ kê khai của thời gian tạm ngừng kinh doanh, Công ty A:
a. Vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý (Quý III, Quý IV) và quyết toán thuế TNDN năm 2016
b. Chỉ nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý (Quý III, Quý IV, không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016.
c. Chỉ nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016

Câu 10: Người nộp thuế B thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT. Tháng 4/2016, NNT B vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường nhưng không phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp. Người nộp thuế B:
a. Không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 4/2016 do không phát sinh nghĩa vụ thuế
b. Vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 4/2016
c. Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 4/2016
d. Gửi văn bản cho CQT thông báo về việc không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT tháng 4/2016

Câu 11: Công ty cổ phần X mới ra kinh doanh từ tháng ngày 1/11/2015 thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo quý. Kỳ tính thuế GTGT đầu tiên của Công ty cổ phần X:
a. Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 31/12/2015
b. Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/12/2015
c. Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015
d. Từ ngày 1/12/2015 đến ngày 31/12/2015

Câu 12: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng và quý là:
A. Tờ khai thuế tháng và tờ khai thuế quý
B. Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra (nếu có); Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào (nếu có)
C. Tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp
D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm:
a. Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
b. Tờ khai quyết toán thuế năm
c. Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế
d. Cả a và b

Câu 14: Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:
a. Tờ khai quyết toán thuế và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.
b. Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp
c. Cả a và b
d. a hoặc b
Câu 15: Công ty cổ phần X mới ra kinh doanh từ tháng ngày 1/11/2015 thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo năm dương lịch. Kỳ tính thuế TNDN đầu tiên của Công ty cổ phần A:
a. Do cơ quan thuế xác định
b. Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015
c. Do người nộp thuế tự xác định theo 1 trong 2 phương án: từ ngày 1/11/2015 đến 31/12/2015 hoặc từ ngày 1/11/2015 đến ngày 31/12/2016
Câu 16: Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn bao nhiêu ngày?
a. 5 ngày
b 15 ngày
c. 30 ngày
d. 10 ngày
 Câu 17: Thời hạn nộp hồ sơ đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm
a. Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
b. Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính
c. Chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế
d. Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính
Câu 18: Ngày 28/3/2016, Công ty A nộp hồ sơ khai thuế TNDN năm 2015 đến CQT. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện hồ sơ khai thuế TNDN năm 2015 của DN A thiếu Báo cáo tài chính năm 2015. Ngày 29/3/2016, DN A bổ sung Báo cáo tài chính năm 2015 vào hồ sơ. Thời gian DN A được xác định đã nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho CQT là:
a. Ngày 28/3/2016
b. Ngày 29/3/2016
c. Ngày 30/3/2016
d. Ngày 31/3/2016

Câu 19: Ngày 1/3/2016 cơ quan thuế ra quyết định chấp thuận đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 2/2016 do gặp hỏa hoạn bất ngờ. NNT A được cơ quan thuế chấp thuận gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:
a. Tối đa từ ngày 22/3/2016 đến ngày 20/4/2016
b. Tối đa từ ngày 21/3/2016 đến ngày 20/4/2016
c. Tối đa từ ngày 20/3/2016 đến ngày 20/4/2016
d. Tối đa từ ngày 1/3/2016 đến ngày 30/3/2016

Câu 20: DN A thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khai thuế theo tháng, có trụ sở chính tại Hà Nội. Tháng 6/ 2016, DNA phát sinh hoạt động bán hàng vãng lai tại Quảng Ninh (DN không có đơn vị trực thuộc tại Quảng Ninh). Doanh thu chưa có thuế GTGT xuất bán tại Quảng Ninh vào ngày 15/6 là 1200 triệu (thuế suất 5%), vào ngày 17/6 là 1.500 triệu (thuế suất 10%). Anh (Chị) hãy xác định số tiền thuế GTGT DN A phải tạm nộp tại Quảng Ninh và số thuế GTGT được trừ vào nghĩa vụ thuế GTGT tháng 6/2016 của DN A tại Hà Nội.
a. 210 triệu đồng
b. 270 triệu đồng
c. 54 triệu đồng
d. 42 triệu đồng

Câu 21: Công ty A trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng và Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% và do trụ sở chính xuất bán.
Trong kỳ khai thuế tháng 6/2016: doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 500 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng Yên là 600 triệu. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính của công ty A (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là: 50 triệu đồng. Anh (Chị) hãy xác định số thuế GTGT phải nộp tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên
a. Hà nội 22tr ; Hải Phòng 12tr; Hương yên 10tr
b. Hà nội 28tr ; Hải Phòng 12tr; Hương yên 10tr
c. Hà nội 28tr; Hải Phòng 10tr; Hương yên 12tr
d. Hà nội 50tr; Hải Phòng 5tr; Hương yên 6tr

Câu 22: NNT A nộp thuế GTGT theo tháng. Tháng 4/2016, Cơ quan thuế chứng minh được NNT có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn. NNT chưa nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 3/2016. Cơ quan thuế thực hiện:
a. Ấn định doanh thu tháng 3/2016 phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ GTGT của NNT A
b. Ấn định số thuế GTGT phải nộp tháng 3/2016 dựa trên cơ sở dữ liệu mà cơ quan thuế thu thập được về NNT kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô, cùng địa bàn.
c. Không ấn định thuế, thực hiện thủ tục đôn đốc NNTA nộp hồ sơ khai thuế

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply