Đề thi +đáp án môn thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế chính thức – Miền Bắc- ngày 1-10- công chức thuế vòng 2 2016, 2017

Đề thi +đáp án  viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế chính thức – Miền Bắc- ngày 1-10- công chức thuế vòng 2 2016, 2017

 
 
 
 

chú ý ra 875,56 mới đúng nhé mọi người, đề này nhiều người nhầm

Tags:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);