Đề thi môn đường lỗi cách mạng Đảng cộng sản – học viện Tài Chính 2018

Đề thi môn đường lỗi cách mạng Đảng cộng sản – học viện Tài Chính 2018 . Đề thi ca 1 chiều 11/6 môn Đường lối CM ĐCSVN.


*Đề chẵn:

C1: Nêu nội dung và ý nghĩa của bản chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (25/11/1945). Tại sao, Pháp là kẻ thù chính của nước ta lúc bấy giờ.

C2: Thế nào là nền kte thị trường định hướng XHCN. Nêu nội dung ptrien kte tt định hg XHCN của nước ta.

*Đề lẻ:


C1: Kháng chiến chống Pháp 1946 -1950.


C2: Chủ chương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply