Ba Vì – Hà Nội tuyển 340 chỉ tiêu giáo dục – hạn nộp 13/04/2019

Ba Vì – Hà Nội tuyể n340 chỉ tiêu giáo dục – hạn nộp 13/04/2019 . UBND huyện Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 340 chỉ tiêu, trong đó:– Khối Mầm non: 133 chỉ tiêu.– Khối Tiểu học: 104 chỉ tiêu.– Khói Trung học cơ sở: 103 chỉ tiêu.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).– Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì.*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

https://bavi.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/jf5ueQPST2g6/content/thong-bao-ve-chi-tieu-thi-tuyen-va-tiep-nhan-ho-so-ang-ky-du-tuyen-cong-chuc-lam-viec-tai-huyen-ba-vi-nam-2019

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply