UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 400 viên chức giáo dục năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 391 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 230 chỉ tiêu

– Khối Tiểu học: 59 chỉ tiêu

– Khối THCS: 89 chỉ tiêu

– Trung tâm GDNN – GDTX: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ có thông báo sau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: