Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Hải Dương năm 2020 Link tải nhanh

Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Hải Dương năm 2020 Link tải nhanh.

UBND TP Hải Dương thông báo thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký; địa điểm, thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung thi tuyển (Các thí sinh xem trực tiếp tại cổng thông tin điện tử TP Hải Dương; địa chỉ: http://haiduongcity.haiduong.gov.vn/ và niêm yết công khai tại trường có nhu cầu thi tuyển hoặc tại Phòng Nội vụ TP Hải Dương).

II. Chỉ tiêu và cơ cấu thi tuyển: 190 chỉ tiêu, cụ thể:

– Giáo viên mầm non: 93 chỉ tiêu;

– Giáo viên tiểu học: 60 chỉ tiêu (Văn hóa 48 chỉ tiêu, Thể dục 12 chỉ tiêu);

– Giáo viên THCS: 37 chỉ tiêu (Sử: 01 chỉ tiêu, Địa: 05 chỉ tiêu, Sinh: 10 chỉ tiêu, Thể dục: 07 chỉ tiêu, Công nghệ: 06 chỉ tiêu, Giáo dục công dân : 04 chỉ tiêu, Âm nhạc: 02 chỉ tiêu, Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu)

III. Phí thi tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển:

1. Phí thi tuyển: 400.000đồng/thí sinh.

2. Thời gian thi tuyển:

– Thi trắc nghiệm (vòng 1): Sáng ngày 21.3.2020 thi phần thi Ngoại Ngữ và Tin học. Chiều ngày 21.3.2020 thi phần thi Kiến thức chung.

– Thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2): Tổ chức thi viết vào sáng ngày 26.4.2020;

3. Địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thi: Tại trường THCS Ngọc Châu, TP Hải Dương (Phố Tây Hào, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo TP Hải Dương năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về UBND TP Hải Dương (qua Phòng Nội vụ thành phố), qua số điện thoại 0220. 3850165 để được xem xét, giải quyết.

Tài liệu chi tiết tải tại đây

Đọc nhiều tuần qua: