Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tuyển 266 chỉ tiêu công viên chức giáo dục 2019

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tuyển 266 chỉ tiêu công viên chức giáo dục 2019. huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 266 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 44 chỉ tiêu.

– Khối Tiểu học: 119 chỉ tiêu.

– Khối Trung học cơ sở: 103 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Địa điểm: Tại Bộ phận Tổ chức nhân sự – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn.

Thông báo số: 1164/TB-UBND; Thông Báo về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn năm học 2018 – 2019.

Tải file đính kèm: 1164_-tb-ubnd-_thong_bao_ve_tuyen_dung_vien_chuc_nganh_gddt_huyen_hoc_mon_nam_h_20320198.pdf

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply