Kinh nghiệm ôn thi công chức- MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Kiến thức chung là ác mộng của phần lớn mọi người, dưới đây là kinh nghiệm của Facebook Lương Thư, hiện đang là Công chức thuế CCT Quận 11…
 
 

Kinh nghiệm học kiến thức chung: Không cày các bộ đề, mà cày kỹ các Luật.

1. Hiến pháp ( đọc nhuần nhuyễn. Đọc 20 lần sẽ nhớ hết mà đánh trắc nghiệm)
2. Luật cán bộ công chức ( đọc kĩ cố thuộc cho nhiều về phần đầu hỏi khái niệm luân chuyển , điều động. Học kĩ chương cán bộ công chức)
3. Luật chính phủ ( học kĩ phần từ điều 10 đến 25 về quyền của chính phủ thủ tướng chính phủ).
4. Về thuế( học kĩ chức năng nhiệm vụ của cục thuế chi cục thuế, đội thuế)
5. Học cái phần cơ quan nào ra văn bản nào ( lên gg gõ có bảng tóm tắt học thuộc lòng(
6. Luật chính quyền địa phương ( đọc 25 điều đầu kĩ mấy điều sau đọc sơ sơ suy luận đc

Đọc nhiều tuần qua: