Tài liệu ôn thi Kế Toán Công – kinh nghiệm làm bài thi rất hay

Tài liệu ôn thi Kế Toán Công – kinh nghiệm làm bài thi rất hay. Một trong những tài liệu học ôn thi , tài liệu Học viện Tài Chính rất hay, Phụ đạo chuẩn mực kế toán công 1:

Tài liệu ôn thi Kế Toán Công - kinh nghiệm làm bài thi rất hay
Tài liệu ôn thi Kế Toán Công – kinh nghiệm làm bài thi rất hay

Chương 1

( có thi đa phần chém trên ý hiểu, dựa vào slide để chém và những gì đc học để chém).

Tìm hiểu về những đối tượng sử dụng hệ thống báo cáo của đơn vị công
– Hệ thống báo cáo: báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, thuyết minh…..
– Những đối tượng sử dụng : người dung dịch vụ, cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán, giám đốc đơn vị, nhân viên…..

CHÉM DỰA TRÊN TIÊU CHÍ: HỌ CẦN THÔNG TIN LÀM GÌ, THÔNG TIN CUNG CẤP GÌ CHO HỌ nó na ná tư nhân nên tra google nhé.

 Phân tích và so sánh giữa kế toán dựa trên cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt.

 Các loại giá được sử dụng tính giá của đơn vị công
– Giá gốc( là gì, ưu nhược điểm)
– Giá trị thuần có thể thực hiện được
– Giá trị sử dụng

 Vận dụng các loại giá để tính giá
– Giá gốc (tang tài sản)
– Giá trị thuần( vào thời điểm lập bctc)
– Giá trị sử dụng( thuê tài chính…. Chỗ này viết xấu quá ko dịch đc, đánh giá suy giảm)

Chương 2: Hàng tồn kho

1- Khái niệm hàng tồn kho- Nội dung tính giá ktk=> trường hợp tăng ,các trường hợp tăng, cách tính giá tường TH ( giá vốn , giá gốc)
– Chiết khấu thanh toán làm giảm giá hang tồn kho, khác với kế ttc1 nhé chú ý
– MUA hang trả chậm – giá gốc là giá trả tiền ngay, lãi là chi phí tài chính.
– Xuất hang tồn kho : đơn vị sử dụng kê khai thường xuyên, hay kiểm kê định kỳ.
– Đánh giá hang tồn kho cuối kỳ:

Th1: đối với htk sử dụng để tạo ra sp, dịch vụ miễn phí => giá vốn và giá thay thế.

Th2: nếu htk sử dụng để thu phí => giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Chương 3: Tài sản cố định

– Khái niệm tcsđ hh và 1 số lưu ý với đơn vị công và tài sản cố định hữu hình.
– Tính giá :

• Tscđhh tăng

• Trường hợp mua nhiều tscđ hh cùng 1 lúc => cần phân bổ.

– Phương pháp khấu hao đối với tscđhh – năm tài chính kết thúc=> số tháng use trong năm ví dụ năm 2018 mua tháng 6 thì hết năm dung có 6 tháng thì tính khấu hao 6 tháng, hoặc lúc bán ý, ví dụ dung từ t1 đến t5 là bán thì chú ý xem số tháng use cần thận cứ nhắm mắt tính 12 tháng=> tính khấu hao theo số tháng sử dụng
– Mô hình tính giá

+ mô hình giá gốc: tính bình thường , đánh giá suy giảm nếu có, tính thặng dư or suy giảm, mức hoàn nhập….. chữ c xấu quá bản than ko dịch nổi.

+ mô hình đánh giá lại:

– đánh giá tăng=> hoàn lại=> và phân bổ lại.

– chênh lệch giảm => cho thẳng vào chi phí luôn.

– Hoàn nhập đánh giá thâm hụt.

Chương 4: Tài sản cố định vô hình

– khái niệm

– tính giá giống hữu hình

Chương 5 thuế tài chính.

– tscđ thuê – khái niệm, phân loại thuê tài sản vs thuê tài chính 8 tiêu chí năm c thi vào cái này nêu ra kn vs 8 tiêu chí.

– kế toán thuê tài chính – bên cho thuê và bên đi thuê

Lưu ý tiền thuê trả trước hay trả sau.

– Trả trước: hệ số chiết khấu là ko dịch đc vở các bạn tự xem slide nhé

– Trả sau: hệ số chiết khấu…

– Thời gian sử dụng của tài sản và thời gian đi thuê tài chính:

+ nếu tài sản của hợp đồng thuộc về bên đi thuê khấu hao theo thời gian sử dụng( cho thuê 6 năm, nhưng thời gian sử dụng 7 năm chẳng hạn, khấu hao 7 năm)

+ nếu tsk o thuộc về thì khấu hao theo thời gian thuê. ( cho thuê 5 năm thời gian use tận 10 năm, khấu hao 5 năm)

Cái này để làm bài tập đấy, đã thi vào

– Cách tính lãi

+ trả trước: số năm chịu lãi = số năm thuê – 1

+ trả sau: số năm chịu lãi= số năm thuê.

Cách phân bổ lãi theo cấp số cộng hay……

Chương 6: Bất động sản đàu tư.

– Khái niệm ( phân tích khái niệm)

– Điều kiện ghi nhận

– So sánh giữa phương pháp đánh giá lại ( tscđhh) và pp giá hợp lý ( bất động sản đầu tư).

Để thi Kế Toán Công

Năm mình thi đề có 3 câu:
1 câu lý thuyết, năm ý vào hàng tồn kho.

1 câu bài tập về tscđ hh đánh giá tăng giảm các kiểu. chú ý là tscđ vô hình ko có khấu hao nhé.

1 câu về thuê tài sản, nêu ra 8 tiêu chí, xong bài tập tính các kiểu.

Không nhớ rõ cấu trúc điểm chỉ nhớ được như vậy,xin lỗi vì ko thể làm bài mẫu cho các bạn. trên đây là những gì mk tìm thấy về buổi phụ đao, nhiều chỗ chữ viết ẩu ko dịch được, nhưng căn bảm các bạn học slide là hết lý thuyết.

Thầy nói, bài tập trình bày mạch lạc ( giống thầy trình bày ý)

Lý thuyết viết y slide nó hơi ngắn, các bạn phải phân tích theo ý hiểu của các bạn, thật ra lúc thấy giảng có nói mà ko chịu nghe thôi ( chém nó có lý 1 chút nhé)

Môn này học gì thi đó. Lý thuyết và bài tập y trang thầy cô dạy.

Mk học thầy liên.

Còn 4 ngày, ôn kịp, đừng hoãn thi nhé.
Chúc các bạn thi tốt.

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply