Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng 514 viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng 514 viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng 514 viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng 514 viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng 514 viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021

1. Số lượng tuyển dụng: 514 chỉ tiêu trong đó có 456 giáo viên và 58 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020

– Địa điểm: Đơn vị đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hcm.edu.vn

Đọc nhiều tuần qua: