Đề cương luật công chức thuế- luật thuế GTGT- mr Trịnh Duy Phong

Đề cương luật công chức thuế- luật thuế GTGT- mr Trịnh Duy Phong – link tải cuối bài. Đây là những chú thích của tôi về Luật thuế GTGT. Tôi muốn giữ bài viết làm kỷ niệm nên khóa chức năng chỉnh sửa bài viết, hi vọng mọi người không tự động phá khóa xem như tôn trọng người viết…

Link tải:

DE CUONG ON LUAT THUE GTGT

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: