Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 – Phần 1

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 – Phần 1. Topic sưu tầm các tài liệu mới nhất ôn thi ngân hàng nhà nước 2020. Mình sẽ liên tục bổ sung cho các topic này

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 - Phần 1
Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 – Phần 1

Link download Google driver:

https://drive.google.com/drive/folders/1m0J8AhLsfuGRs8OPB7qNiFjMRnqFDGVn?usp=sharing

 

Tài liệu bao gồm các câu hỏi và gợi ý trả lời.

 Tải về tại đây: 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: