Những trang web hay dân kinh tế nên biết

1. Trang tin tổng hợp

www.investing.com
www.investing.com

www.investing.com
www.cafef.vn
www.vneconomy.vn
www.doanhnhansaigon.vn
www.investopedia.com
www.bloomberg.com

2. Trang web marketing

https://www.brandsvietnam.com/
https://congdongisocial.com/
https://advertisingvietnam.com/

3. Một số website liên quan đến ngành tài chính:

http://tapchitaichinh.vn/ (tạp chí Tài chính)
http://vafi.org.vn/ (Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam)
http://www.mof.gov.vn/ (website Bộ Tài Chính)

4. Một số website về chứng khoán:

http://www.cophieu68.com/
https://vietstock.vn/
http://www.hsx.vn/ (sở Giao dịch chứng khoán tp.HCM)
http://hnx.vn/ (sở Giao dịch chứng khóa Hà Nội)

5. Một số website liên quan đến ngành ngân hàng:
http://www.laisuat.vn/
http://www.adb.org/ (Asian Development Bank)
http://worldbank.org/ (World Bank)
http://www.sbv.gov.vn/(Ngân hàng Nhà nước VN)
http://www.vnbaorg.info/ (Hiệp hội Ngân hàng VN)

6. Một số forum:

http://www.vnecon.vn/ (diễn đàn Kinh tế)
http://www.vnbroker.com/ (diễn đàn Chứng khoán Việt Nam)
https://ub.com.vn/ (diễn đàn ngân hàng)
http://f319.com/ (diễn đàn chứng khoán)
http://danketoan.com/ (diễn đàn kế toán)
https://giaiphapexcel.com/ (diễn đàn thủ thuật Excel)

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: