Chuyển đổi ảnh có độ phân giải thấp lên cao bằng Photoshop

Đối với những hình ảnh với độ phân giải nhỏ khi zoom lên thường gặp hiện tượng vỡ Pixel và mờ, nhòe. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách sử dụng một công nghệ mới trong Photoshop mang tên Preserve Details 2.0 Upscale. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ các chi tiết và kết cấu quan trọng trong khi thay đổi kích thước hình ảnh, giúp các chi tiết hạn chế bị biến dạng đồng thời giúp tăng kích thước ảnh và hạn chế tình trạng bị mờ khi zoom.

Lưu ý: Tính năng này khả dụng trên Photoshop CC và các phiên bản Photoshop 2018 trở lên.

Đây là ảnh gốc
Đây là ảnh gốc
B1: Chọn Edit---> Preferences Technology Preview....
B1: Chọn Edit—> Preferences Technology Preview….
B3 : Tích vào ô Enable preserve details 2.0 upcase --> OK
B3 : Tích vào ô Enable preserve details 2.0 upcase --> OK
B4: Edit ---> Image size
B4: Edit —> Image size
B5: Điều chỉnh lại Width và Height. Resample : Preserve Details 2.0 và điều chỉnh reduce noise cho phù hợp
B5: Điều chỉnh lại Width và Height. Resample : Preserve Details 2.0 và điều chỉnh reduce noise cho phù hợp
Đây là kết quả
Đây là kết quả

Đọc nhiều tuần qua: