Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện năm 2020

Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch chuyên viên và tương đương: 128 chỉ tiêu.

– Ngạch trung cấp kiểm lâm: 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 14/02/2020 đến hết ngày 14/03/2020.

– Địa điểm: tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: