Tổng hợp đề thi bằng xe máy hạng A1 có đáp án – Phần 1

Tổng hợp đề thi bằng xe máy hạng A1 – Phần 1. Bằng lái xe A1 là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các bằng lái xe, dùng cho người lái xe để điều khiển xe môtô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3 và người khuyết tật điều khiển xe môtô ba bánh dùng cho người khuyết tật . Nó có hình dáng khá giống với chiếc thẻ ATM mà chúng ta vẫn thường sử dụng.

Nội dung chính:

Đề số 1

Đề số 2

Đọc nhiều tuần qua: