Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, TP.Thanh Hóa tuyển dụng 14 viên chức phòng hành chính – quản trị,.. 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, TP.Thanh Hóa tuyển dụng 14 viên chức phòng hành chính – quản trị,.. 2020. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết:

TT Đơn vị thuộc Trường Vị trí việc làm Số lượng chỉ tiêu Tiêu chuẩn
1 Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh

 

Giảng viên cao đẳng

(ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch)

02 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Trung cấp

(ngành kỹ thuật, chế biến món ăn)

 

 

 

 

 

02

 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

2  

 

 

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

 

 

Giáo viên Trung cấp

(ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí)

02  – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

Giáo viên Trung cấp

(ngành Kỹ thuật công nghệ ôtô)

02  – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

3 Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và Quốc phòng Giảng viên Cao đẳng

(ngành Pháp luật)

01  – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

4 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Giảng viên Tin học 01 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương.

5  

 

Khoa Khoa học cơ bản

 

Giáo viên Ngữ văn 01 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương

6 Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng Chuyên viên

(Phát triển thị trường

Đào tạo, bồi dưỡng)

01 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

7 Phòng Hành chính –

Quản trị

Chuyên viên

(Quản trị tài sản và thiết bị thực hành)

01 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

-Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Nhân viên y tế 01 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp Y trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ A1 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên.

Tổng 14  

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày phát hành thông báo tuyển dụng 17/03/2020

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, Địa chỉ: 569 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Nguồn : cdktktct.edu.vn

Đọc nhiều tuần qua: