UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 15 chỉ tiêu kế toán, quản lý ngân sách,… vào công chức không qua thi tuyển năm 2020

UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 15 chỉ tiêu kế toán, quản lý ngân sách,… vào công chức không qua thi tuyển năm 2020. Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 809/QĐ-UBND về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 15 chỉ tiêu kế toán, quản lý ngân sách,... vào công chức không qua thi tuyển năm 2020
UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 15 chỉ tiêu kế toán, quản lý ngân sách,… vào công chức không qua thi tuyển năm 2020

Kế hoạch nhằm tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển để bố trí làm việc ở phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển công chức gồm 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Sở Công Thương (01 chỉ tiêu)

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 chỉ tiêu),

– Sở Nội vụ (01 chỉ tiêu),

– Sở Tư pháp (01 chỉ tiêu),

– Sở Giáo dục và Đào tạo (04 chỉ tiêu),

– UBND thị xã Ba Đồn (01 chỉ tiêu),

– UBND huyện Lệ Thủy (02 chỉ tiêu),

– UBND huyện Quảng Trạch (03 chỉ tiêu),

– UBND thành phố Đồng Hới (01 chỉ tiêu).

Đối tượng tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển là các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

UBND tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị; đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020 theo quy định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Thông tin chức vụ chi tiết tham khảo tại đây

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);