UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng 40 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm 2020

UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng 40 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng 40 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm 2020
UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng 40 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/03/2020 đến hết ngày 10/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố, tầng 5, Trụ sở HĐND và UBND thành phố, số 10, đường Nguyễn Du, TP.Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: pgdtpthainguyen.edu.vn

Đọc nhiều tuần qua: