TP Hà Nội tiếp tục tuyển dụng viên chức giáo viên 2021 hạn nộp hồ sơ 26/01/2021

TP Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên 2021 hạn nộp hồ sơ 26/01/2021

Ngày 22/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3711/SNV-CCVC về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2021

Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2021 cụ thể như sau:

Huyện Chương Mỹ:

1. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Chương Mỹ
 

Quận Long Biên:

1. Số lượng tuyển dụng: 304 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND Long Biên
 

Quận Nam Từ Liêm:

1. Số lượng tuyển dụng: 155 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Vòng 1: Xét hồ sơ
Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm, số 1 đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 

Huyện Mê Linh:

1. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh, Khu Trung tâm hành chính huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 

Huyện Gia Lâm:

1. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Gia Lâm
 

Huyện Thanh Trì:

1. Số lượng tuyển dụng: 137 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Thanh Trì
 

Quận Ba Đình:

UBND quận Bà Đình, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 137 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Vòng 1: Xét Hồ Sơ
– Vòng 2: Thực hành giảng dạy đối với giáo viên
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND quận Ba Đình
 

Huyện Quốc Oai:

1. Số lượng tuyển dụng: 158 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Quốc Oai
 

Quận Cầu Giấy:

1. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Vòng 1: Xét Hồ Sơ
– Vòng 2: Thực hành giảng dạy đối với giáo viên
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND quận Cầu Giấy
 

Huyện Thường Tín:

1. Số lượng tuyển dụng: 154 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung và anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Thường Tín
 

Huyện Phúc Thọ:

1. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung và anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Phúc Thọ
 

Huyện Hoài Đức:

1. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Vòng 1: Xét Hồ Sơ
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Hoài Đức
 

Huyện Mỹ Đức:

1. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Vòng 1: Xét Hồ Sơ
– Vòng 2: Thực hành đối với giáo viên
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Mỹ Đức
 

Huyện Phú Xuyên:

1. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Phú Xuyên
 

Quận Hai Bà Trưng:

1. Số lượng tuyển dụng: 233 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND quận Hai Bà Trưng
 

Huyện Thanh Oai:

1. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Vòng 1: Trắc nghiệm kiến thức chung, anh
– Vòng 2: Thi viết 180 phút
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 26/01/2021
– Địa điểm: UBND huyện Thanh Oai
 
Các quận huyện khác đang cập nhật…

Đọc nhiều tuần qua: