Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển dụng 24 chỉ tiêu kế toán viên, giảng viên… 2020

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển dụng 24 chỉ tiêu kế toán viên, giảng viên 2020. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:


1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Số 1, Đường Vũ Hựu, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đọc nhiều tuần qua: