UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng 149 chỉ tiêu công chức hành chính tỉnh năm 2020

UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng 149 chỉ tiêu công chức hành chính tỉnh năm 2020

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định và Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 như sau:

NHU CẦU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu.

– Cơ quan tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh).

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định tại thời điểm đăng ký dự tuyển. Những trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định thì phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp tiến sĩ (ngành đào tạo ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng);

– Tốt nghiệp thạc sĩ (có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, ngành đào tạo ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng);

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi trở lên; bác sĩ, dược sĩ đại học hệ chính quy;

– Có vợ hoặc chồng; cha, mẹ; cha, mẹ bên vợ hoặc bên chồng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định.

– Đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng (chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh);

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng nh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (TOEF PBT 400, TOEF CBT 97, TOEF ITP 400, TOEF iBT 30, IE TS 3.0 và TOEIC 350 trở lên) hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đăng ký dự tuyển vào các cơ quan thuộc UBND các huyện n ão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

– Có chứng chỉ tin học trình độ , B hoặc chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định;

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ quan đăng ký dự tuyển) tại thời điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức;

– Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp phát hiện gian lận hoặc không trung thực trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển công chức sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng theo quy định;

– Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm hoặc từ 02 cơ quan trở lên thì không được tham gia dự thi hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng (nếu đã dự thi);

– Đối với viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; người giữ các chức danh, chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi đăng ký dự tuyển công chức phải có văn bản đồng ý của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý.

Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Thời hạn tiếp nhận: Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức là 30 ngày, kể từ ngày 12/3/2020 đến ngày 10/4/2020.

Địa điểm tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Nội vụ (địa chỉ: số 180, đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi qua đường bưu điện (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được tính theo dấu bưu điện trên phong bì).

Phí dự tuyển: Mức thu phí thực hiện hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Sở Nội vụ sẽ có thông báo thu phí dự tuyển sau).

PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG; NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN

Kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy;

Nội dung gồm 3 phần:

– Phần I: Phần thi Kiến thức chung, số lượng 60 câu hỏi. Kiểm tra kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Phần thi ngoại ngữ (thi tiếng nh), số lượng 30 câu hỏi. Kiểm tra kiến thức tiếng nh ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (văn bằng tốt nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định);

+ Người dự tuyển vào các cơ quan thuộc UBND các huyện n ão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

– Phần III: Phần thi tin học, số lượng 30 câu hỏi. Kiểm tra kiến thức về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin trở lên;

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm b Khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi (trừ trường hợp miễn phần thi ngoại ngữ, tin học) thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại Khoản 2 Mục này;

Vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Thi viết trên giấy;

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Thời gian thi: 180 phút;

Bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được chấm theo thang điểm 100.

Thời gian và địa điểm thi: Dự kiến tổ chức thi vòng 1 trong tháng 5/2020 và tổ chức thi vòng 2 trong tháng 6/2020 (Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh có thông báo về thời gian và địa điểm thi cụ thể sau).

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức; địa chỉ: số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.3821.618) để được hướng dẫn./.

Ghi chú:

Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định, địa chỉ: binhdinh.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thông tin chi tiết

Nguồn : snv.binhdinh.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: