Cục đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng 07 đăng kiểm viên 2020

Cục đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng 07 đăng kiểm viên 2020. Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động, thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng người lao động dự kiến tuyển dụng là 07 người, gồm:

– Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Tàu sông, số lượng 02 người.

– Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Tàu biển, số lượng 02 người;

– Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Chất lượng xe cơ giới, số lượng 03 người.

2. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:

Vị trí Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Tàu sông

– Thực hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa;

– Thực hiện các việc khác như: xây dựng văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình phục vụ công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Vị trí Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Tàu biển

– Thực hiện công tác kiểm tra tàu biển;

– Thực hiện các việc khác như: xây dựng văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình phục vụ công tác kiểm tra tàu biển;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Vị trí Đăng kiểm viên làm việc tại Phòng Chất lượng xe cơ giới

– Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới;

– Thực hiện các việc khác như: xây dựng văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình phục vụ công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề; e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sử dụng lao động xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đã từng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (người dự tuyển tự viết tay vào mẫu); yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản photo (có chứng thực) các loại giấy tờ:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

+ Học bạ hoặc bảng điểm;

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

+ Giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo khác, chứng chỉ hành nghề có liên quan (nếu có);

– Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

– Các loại giấy tờ của hồ sơ phải đầy đủ, sạch sẽ, không được tẩy xoá và đựng trong phong bì 24x34cm.

3.2. Các điều kiện khác:

Làm việc tại Phòng Tàu sông, số lượng 02 người

– Yêu cầu: Có trình độ đại học chuyên ngành vỏ tàu thủy (01 người); chuyên ngành máy tàu thủy (01 người); độ tuổi dưới 30; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B hoặc Toeic từ 381 trở lên, thành thạo tin học, có sức khỏe và nhân thân tốt. Ưu tiên những người có kinh nghiệm.

– Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm…vv

Làm việc tại Phòng Tàu biển, số lượng 02 người

– Yêu cầu: Có trình độ đại học chuyên ngành máy tàu thủy; độ tuổi dưới 30, trình độ tiếng Anh – chứng chỉ Toeic từ 450 trở lên, thành thạo tin học, có sức khỏe và nhân thân tốt.

– Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm…vv

Làm việc tại Phòng Chất lượng xe cơ giới, số lượng 03 người

– Yêu cầu: Có trình độ đại học chuyên ngành cơ khí ô tô; độ tuổi dưới 30; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B hoặc Toeic từ 381 trở lên, thành thạo tin học, có sức khỏe và nhân thân tốt. Ưu tiên những người có kinh nghiệm.

– Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm…vv

4. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/3 đến ngày 16/4/2020

– Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Tại Phòng Tổ chức cán bộ – Cục Đăng kiểm Việt Nam, số điện thoại: 02437684714 xin số 202 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

5. Hình thức và nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm và lệ phí

– Hình thức và nội dung xét tuyển: Phỏng vấn, Kiểm tra môn kiến thức chung

– Thời gian, địa điểm

Thời gian: Thông báo qua điện thoại của người xin việc

Địa điểm: tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

6. Lệ phí: Không

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Đọc nhiều tuần qua: